Školní statistická ročenka - 2008

 
Kód: e-1004-08
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Petra Kuncová
E-mail: petra.kuncova@czso.cz

Na publikaci spolupracovali
ÚVOD PDF
STÁTOPRÁVNÍ USPOŘÁDÁNÍ A ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY PDF
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PDF
OBYVATELSTVO PDF
ZAMĚSTNANOST A NEZAMĚSTNANOST PDF
ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ PDF
KULTURA A SPORT PDF
ZDRAVOTNICTVÍ PDF
VZDĚLÁVÁNÍ PDF
INFORMAČNÍ SPOLEČNOST PDF
NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ PDF
ČESKÁ REPUBLIKA A SVĚT PDF
Odpovědi na kvízové otázky PDF
Měřicí jednotky, zkratky a použité značky PDF
Rejstřík PDF
Školní statistická ročenka 2008 (celá publikace ke stažení) PDF
Prezentace o Školní statistické ročence a možnostech jejího využití PPT

Návod: O školní statistické ročence

Vzorové lekce pro učitele
Lekce jsou určeny vyučujícím pro práci s žáky základních a studenty středních škol, aby na konkrétních úkolech lépe pochopili důležitost statistiky a vyzkoušeli si ve třídě základní statistické metody.

 

Archiv: Školní statistická ročenka 2005

Zveřejněno dne: 29.08.2008
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.