Ceny výrobců - zprávy o kvalitě

 

 • Členské státy EU předkládají Komisi (Eurostatu) zprávy o kvalitě předávaných údajů, a to na základě článku 12 Statistická kvalita nařízení (ES) č. 223/2009 o evropské statistice (které bylo novelizované nařízením (EU) č. 2015/759).

 •  

  Ceny výrobců v průmyslu

  Konkrétní požadavky na kvalitu jsou pro statistiku cen výrobců v průmyslu upraveny nařízením (EU)  2019/2152 o evropských podnikových statistikách a nařízením (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách.

  Zprávy o kvalitě (uvedené níže) se předkládají Eurostatu pravidelně každý rok.

 •  

  Ceny ve stavebnictví

  Konkrétní požadavky na kvalitu jsou pro cenovou statistku stavebnictví upraveny nařízením (EU) č. 2019/2152 o evropských podnikových statistikách.

  Počínaje referenčním rokem 2021 zpráva o kvalitě nahrazuje dvě předchozí zprávy Index cen stavebních děl a Indexy nákladů stavební výroby (sts_cons_pri a sts_copi_q). Současně jsou vypuštěny informace o indexech pro mzdové a materiálové náklady stavební výroby, které již nejsou nadále požadovány. Statistika pokrývá budovy bytové bez budov bytových ostatních.

 •  

  Ceny elektřiny a zemního plynu

  Konkrétní požadavky na kvalitu jsou pro statistiku cen elektřiny a plynu upraveny nařízením (EU) 2016/1952 o evropských statistikách cen zemního plynu a elektřiny, prováděcím nařízením (EU) 2019/803 o technických požadavcích na obsah zpráv o kvalitě evropských statistik cen zemního plynu a elektřiny.

  Zprávy o kvalitě se předkládají Eurostatu pravidelně každé tři roky. Příští zpráva bude v roce 2025 za referenční období rok 2024.

 •  

  Ceny služeb

  Konkrétní požadavky na kvalitu jsou pro statistku cen tržních služeb upraveny nařízením (EU) 2019/2152 o evropských podnikových statistikách a nařízením (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách.

  Zprávy o kvalitě se předkládají Eurostatu pravidelně každý rok.

 •  

  Ceny zemědělské půdy a pronájmu půdy

  Zprávy o kvalitě (uvedené níže) se předkládají Eurostatu pravidelně každých 5 let.

 •  

  Souhrnné informace: