⬆︎
Pokud se přihlašujete poprvé, zvolte odkaz REGISTRACE
Elektronické pořizování dat
REGISTRACE
Zvolte odkaz Elektronické pořizování výkazů (DanteWeb)
Na stránkách www.czso.cz klikněte na menu 
Při registraci si zadáte vlastní heslo, které pak budete používat při vyplňování vašich formulářů.
Použijte registrační údaje, které jste dostali.
Zvolte odkaz PŘIHLÁŠENÍ
Použijte přihlašovací údaje z vaší registrace.
PŘIHLÁŠENÍ
👆🏼
Vyplňte, prosím, formuláře aktuálního období.
Zopakovat přidání formuláře
Zopakovat od registrace
Zopakovat od vyplňování
Zopakovat od přihlášení
Registrace
Přidání formuláře
Přihlášení
Vykazování 1. čtvrtletí 2016
Postup pro přidání formuláře