Pravidla soutěže

Soutěž je určena:
 • žákům druhého stupně ZŠ,
 • studentům středních škol,
 • studentům vysokých škol.

Studenti soutěží ve 1–5 členných týmech. Do soutěže není nutné se registrovat, stačí jen zaslat soutěžní plakáty, a to na emailovou adresu statistickyplakat@czso.cz, nebo poštou na Michal Novotný, Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10.

Další ročník soutěže o nejlepší statistický plakát bude pravděpodobně vyhlášen na podzim roku 2024.

Soutěž má tři kola:
 • 1. Školní kolo soutěže
  • zaslání vybraných plakátů do národního kola soutěže do 31. ledna 2023
  Do národního kola soutěže postupují nejlepší plakáty ze školních kol. Každá škola může odeslat pouze jeden plakát v dané kategorii. Spolu s plakátem zašlou školy také informaci o tom, kolik týmů a žáků se v dané škole soutěže zúčastnilo.
 • 2. Národní kolo soutěže
  • vyhlášení vítězů národního kola do 3. března 2023
  • zaslání nejlepších plakátů z každé kategorie do mezinárodního kola soutěže do 19. března 2023
  • výstava a ocenění plakátů národního kola soutěže v sídle ČSÚ v Praze na Skalce do 30. dubna 2023
 • 3. Mezinárodní kolo soutěže
  • v každé zúčastněné zemi bude národní soutěž, po níž bude následovat mezinárodní soutěž, která určí celkové vítěze
  • vyhlášení vítězů mezinárodního kola soutěže na 64. světovém statistickém kongresu Mezinárodního statistického institutu v Kanadě v červenci 2023
  • zveřejnění vítězných plakátů na webových stránkách ISLP

Téma letošního ročníku je libovolné.

 • Plakáty by měly ilustrovat využití, interpretaci a komunikaci statistik nebo statistických informací.
 • Použitá data mohou být shromážděna samotnými studenty nebo mohou být využita dříve publikovaná data jiných autorů/institucí (ve druhém případě musí být zdroje na plakátu náležitě citovány).
 • Plakáty mohou být v libovolném jazyce.
 • Plakáty nesmějí obsahovat informace týkající se studentů nebo škol.
 • Není povoleno použití plakátů z jakýchkoliv jiných soutěží.
 • Plakáty musí mít originální design a musí být vytvořeny samotnými studenty.
 • Plakáty musí být dvourozměrné (jeden samostatný list) a jednostranné. Maximální povolená velikost je A1 (841 mm x 594 mm) nebo 10 MB v případě elektronické podoby plakátu.
 • V soutěži je účastníkům poskytnut software JMP, který může být použit pro analytické a grafické účely při vytváření plakátu. Účastníci však mohou při práci používat jakékoli nástroje. Software bude k dispozici pro studenty, učitele, zaměstnance fakulty a koordinátory zemí, kteří se soutěže účastní nebo ji propagují. Kód pro přístup k softwaru bude uveden pouze poté, co koordinátor země zaregistruje první studenty v soutěži.
 • Všechny do soutěže přihlášené plakáty se stávají majetkem pořadatelů a nebudou vráceny.
 • Odevzdáním plakátu do soutěže udělují soutěžící automaticky souhlas s vystavováním své práce na konferencích pořádaných ISI, zvláštních akcích, v publikacích a propagačních materiálech a také na internetu v elektronické podobě.
 • V mezinárodním kole soutěže je vypsaná cena v kategorii ZŠ a SŠ ve výši: 450 € za 1., 350 € za 2., 200 € za 3. místo. V kategorii univerzit jsou ceny ve výši: 900 € za 1., 700 € za 2., 400 € za 3. místo.

Oficiální informace na International Association for Statistical Education, adresa
http://iase-web.org/islp/Poster_Competition_2022-2023.php