Kontakty

Informace o soutěži:
Michal Novotný, Český statistický úřad, e-mail: michal.novotny@czso.cz

Národní koordinátor soutěže:
Jakub Fischer, VŠE, e-mail: fischerj@vse.cz

Adresa pro zasílání plakátů:
Michal Novotný, Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 nebo na: statistickyplakat@czso.cz

V České republice jsou organizátory národního kola soutěže Vysoká škola ekonomická v Praze ve spolupráci s Českým statistickým úřadem.

Mezinárodní projekt statistické gramotnosti pořádá Mezinárodní asociace pro statistické vzdělávání (International Association for Statistical Education)