Informace pro učitele

Cílem soutěže je rozvíjet ve studentech schopnost pracovat s daty, popsat okolní prostředí s pomocí statistiky a využívat statistiku jako nástroj k pochopení světa kolem nás. Účast v soutěži umožní žákům a studentům:
 • pracovat v týmu,
 • zkoumat reálné otázky za použití a využití dat,
 • využívat své kognitivní i grafické schopnosti a dovednosti,
 • naučit se interpretovat statistické výsledky,
 • rozvíjet psaný projev.
Soutěž je rozdělena do třech kategorií:
 • žáci druhého stupně ZŠ
 • studenti středních škol
 • studenti vysokých škol
Studenti soutěží ve 1–5 členných týmech. Do soutěže není nutné se registrovat, stačí jen zaslat soutěžní plakáty, a to na emailovou adresu statistickyplakat@czso.cz, nebo poštou na Michal Novotný, Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10.

Pro účast v soutěži je třeba v rámci školy

 • poskytnout studentům krátký úvod k tvorbě plakátu (možno využít uvedené odkazy)
 • poskytnout studentům čas na tvorbu plakátu (ve škole nebo za domácí úkol)
 • ohodnotit plakáty nebo zajistit jejich ohodnocení
 • zaslat nejlepší plakát v jedné nebo obou kategoriích národnímu koordinátorovi

Téma letošního ročníku je libovolné.

Důležité termíny si můžete zjistit zde

Více informací o soutěži na webu ISLP


Kontakt

Informace o soutěži:
Michal Novotný, Český statistický úřad, e-mail: michal.novotny@czso.cz

Národní koordinátor soutěže:
Jakub Fischer, VŠE, e-mail: fischerj@vse.cz

Adresa pro zasílání plakátů:
Michal Novotný, Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 nebo na: statistickyplakat@czso.cz

Více o soutěži a dalších projektech ČSÚ pro studenty