O soutěži

Mezinárodní soutěž o nejlepší statistický plakát je vyhlášena v rámci Mezinárodního projektu statistické gramotnosti (International Statistical Literacy Project).

Posláním tohoto projektu je podporovat, vytvářet a spolupodílet se na aktivitách podporujících statistickou gramotnost po celém světě. Statistickou gramotnost lze chápat jako znalosti a dovednosti, díky nimž můžeme zpracovávat data, analyzovat je a porozumět statistickým údajům.

Při vytváření statistického plakátu si studenti osvojí sběr statistických dat, způsoby a možnosti jejich zpracování a prezentaci výsledků výzkumu.

Učitelé mohou oživit své vyučovací hodiny a studenti získat zábavným způsobem nové znalosti a dovednosti, pochopit význam statistiky a její praktické využití v každodenním životě. Soutěž může oživit výuku matematiky, informatiky, výtvarné výchovy a českého či cizího jazyka, rozvíjí práci v týmu a zájem dětí o svět kolem nás.

V České republice jsou organizátory národního kola soutěže Vysoká škola ekonomická v Praze ve spolupráci s Českým statistickým úřadem.

Mezinárodní projekt statistické gramotnosti pořádá Mezinárodní asociace pro statistické vzdělávání (International Association for Statistical Education)

Informace o soutěži: Michal Novotný, Český statistický úřad, e-mail: michal.novotny@czso.cz
Národní koordinátor soutěže: Jakub Fischer, VŠE, e-mail: fischerj@vse.cz

Ke stažení - Informační plakát k Mezinárodní soutěži o nejlepší statistický plakát 2022
                    PDF soubor, velikost 0,6MB - formát A3 | formát A4

 

Video - Soutěž o nejlepší statistický plakát

 

Video - Jak vytvořit statistický plakát