Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název: 

Moravskoslezský kraj

, NUTS 4: CZ0810

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu


Obyvatelstvo celkem  1269467
z toho ženy  649367
Muži svobodní  265671
ženatí  291690
rozvedení  44305
ovdovělí  14300
nezjištěno  4134
Ženy svobodné  218039
vdané  291736
rozvedené  56443
ovdovělé  79846
nezjištěno  3303

2. Obyvatelstvo podle věku


Obyvatelstvo celkem  1269467
v tom ve věku 0-4  57152
5-14  160628
15-19  87452
20-29  209039
30-39  179737
40-49  183890
50-59  174121
60-64  60647
65-74  94948
75+nezj.  61853

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání


Obyvatelstvo 15leté a starší  1051687
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  5568
základní vč. neukončeného  265452
vyučení a stř. odborné bez mat.  407247
úplné střední s maturitou  245665
vyšší odborné a nástavbové  32102
vysokoškolské  81506
nezjištěné vzdělání  14147

4. Obyvatelstvo podle národnosti


Obyvatelstvo celkem  1269467
z toho
národnost
česká  1106616
moravská  28932
slezská  9753
slovenská  43637
romská  1797
polská  38908
německá  4255
ukrajinská  975
vietnamská  1309

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání


Obyvatelstvo celkem  1269467
Věřící  510281
z toho církev římskokatolická  413059
církev českosl. husitská  8846
českobratrská církev evangel.  10314
pravoslavná církev  1490
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  5940
Bez vyznání  663620
Nezjištěné vyznání  95566

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity


Obyvatelstvo celkem  1269467
Ekonomicky aktivní celkem  630679
v tom zaměstnaní  532930
z toho pracuj. důchodci  15140
ženy na mat. dov.  8838
nezaměstnaní  97749
Ekonomicky neaktivní celkem  627339
z toho nepracuj. důchodci  281918
žáci, studenti, učni  230691
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  11449

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví


Obyvatelstvo celkem  1269467
Ekonomicky aktivní celkem  630679
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  17671
průmysl  205959
stavebnictví  47292
obchod,opravy motor. vozidel  69593
doprava, pošty a telekomunikace  39475
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  35065
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  70967

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol


Vyjíždějící do zaměstnání  488865
z toho v rámci obce  275626
v rámci okresu  112700
v rámci kraje  64842
do jiného kraje  20153
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  170198
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  51948

9. Počty domácností podle typu domácnosti


Bytové domácnosti  470235
v tom s 1 HD  430385
se 2+ HD  39850
Hospodařící domácnosti  518676
v tom s 1 CD  513359
se 2+ CD  5317
Cenzové domácnosti  524106
v tom úplné rodiny  292676
z toho se závisl. dětmi  143229
neúplné rodiny  69858
z toho se závisl. dětmi  42332
nerodinné domácnosti  8466
domácnosti jednotlivců  153106

10. Domovní fond


Domy úhrnem  181743
z toho domy obydlené  162321
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  135596
bytové domy   24562
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  132707
obce, státu  9980
SBD  5093
domy
postavené
do 1919  17210
1920-1945  24218
1946-1980  80631
1981-2001  38632

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení


Domy úhrnem  181743
Domy trvale obydlené  162321
z toho
podle
podlaží
1-2  139371
3-4  14330
5+  7538
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  66908
vodovodem  160285
plynem  113209
ústředním topením  138442

12. Bytový fond


Byty úhrnem  508628
v tom byty obydlené  470235
z toho v rodin. domech  169210
v bytov. domech  298495
byty neobydlené v obydl. domech  17648
byty neobydlené v neobydl.domech  20745
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  2480
slouží k rekreaci  7878

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu


Obydlené byty úhrnem  470235
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  135041
v osobním vlastnictví  33382
nájemní  169558
člena bytového družstva  86702
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  56152
2 místnosti  155435
3 místnosti  176871
4 místnosti  48904
5+ místností  30314

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení


Obydlené byty úhrnem  470235
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  374903
vodovod v bytě  466638
vlastní splachov.záchod  456299
vlastní koupelna, sprchový kout  457690
ústřední topení  397918
etážové topení  21998
průměrný
počet
osob na byt  2.66
osob na obytnou místnost 8+m2  1
obytné plochy na byt  47.4
obytné plochy na osobu  17.7
obytných místn. na byt  2.69


© Český statistický úřad, 2005