Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název: 

Šumperk

, NUTS 4: CZ0715

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu


Obyvatelstvo celkem  126567
z toho ženy  64401
Muži svobodní  26795
ženatí  29492
rozvedení  4166
ovdovělí  1406
nezjištěno  307
Ženy svobodné  21928
vdané  29487
rozvedené  5180
ovdovělé  7534
nezjištěno  272

2. Obyvatelstvo podle věku


Obyvatelstvo celkem  126567
v tom ve věku 0-4  5736
5-14  15923
15-19  8641
20-29  21994
30-39  16498
40-49  18303
50-59  17400
60-64  5729
65-74  9576
75+nezj.  6767

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání


Obyvatelstvo 15leté a starší  104908
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  435
základní vč. neukončeného  27087
vyučení a stř. odborné bez mat.  42042
úplné střední s maturitou  24372
vyšší odborné a nástavbové  2996
vysokoškolské  6802
nezjištěné vzdělání  1174

4. Obyvatelstvo podle národnosti


Obyvatelstvo celkem  126567
z toho
národnost
česká  112825
moravská  8146
slezská  20
slovenská  1921
romská  115
polská  256
německá  491
ukrajinská  128
vietnamská  75

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání


Obyvatelstvo celkem  126567
Věřící  44389
z toho církev římskokatolická  37845
církev českosl. husitská  1408
českobratrská církev evangel.  1261
pravoslavná církev  651
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  123
Bez vyznání  71018
Nezjištěné vyznání  11160

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity


Obyvatelstvo celkem  126567
Ekonomicky aktivní celkem  63664
v tom zaměstnaní  56586
z toho pracuj. důchodci  1231
ženy na mat. dov.  1034
nezaměstnaní  7078
Ekonomicky neaktivní celkem  62107
z toho nepracuj. důchodci  28207
žáci, studenti, učni  23002
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  796

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví


Obyvatelstvo celkem  126567
Ekonomicky aktivní celkem  63664
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  3794
průmysl  23087
stavebnictví  5207
obchod,opravy motor. vozidel  5380
doprava, pošty a telekomunikace  3972
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  3147
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  6296

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol


Vyjíždějící do zaměstnání  51385
z toho v rámci obce  24182
v rámci okresu  19514
v rámci kraje  1831
do jiného kraje  3851
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  20623
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  7008

9. Počty domácností podle typu domácnosti


Bytové domácnosti  44301
v tom s 1 HD  39635
se 2+ HD  4666
Hospodařící domácnosti  50261
v tom s 1 CD  49545
se 2+ CD  716
Cenzové domácnosti  50989
v tom úplné rodiny  29702
z toho se závisl. dětmi  14247
neúplné rodiny  6305
z toho se závisl. dětmi  3911
nerodinné domácnosti  835
domácnosti jednotlivců  14147

10. Domovní fond


Domy úhrnem  25129
z toho domy obydlené  21970
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  19291
bytové domy   2197
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  19119
obce, státu  880
SBD  443
domy
postavené
do 1919  3774
1920-1945  3810
1946-1980  8918
1981-2001  5243

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení


Domy úhrnem  25129
Domy trvale obydlené  21970
z toho
podle
podlaží
1-2  19862
3-4  1452
5+  497
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  9544
vodovodem  21614
plynem  9799
ústředním topením  16785

12. Bytový fond


Byty úhrnem  49332
v tom byty obydlené  44301
z toho v rodin. domech  22917
v bytov. domech  20757
byty neobydlené v obydl. domech  1767
byty neobydlené v neobydl.domech  3264
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  442
slouží k rekreaci  1318

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu


Obydlené byty úhrnem  44301
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  18567
v osobním vlastnictví  5762
nájemní  8624
člena bytového družstva  6861
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  4129
2 místnosti  13734
3 místnosti  16787
4 místnosti  5631
5+ místností  3730

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení


Obydlené byty úhrnem  44301
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  23339
vodovod v bytě  43723
vlastní splachov.záchod  42418
vlastní koupelna, sprchový kout  42663
ústřední topení  32172
etážové topení  4383
průměrný
počet
osob na byt  2.81
osob na obytnou místnost 8+m2  1
obytné plochy na byt  50.6
obytné plochy na osobu  17.9
obytných místn. na byt  2.83


© Český statistický úřad, 2005