Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název: 

Olomoucký kraj

, NUTS 4: CZ0710

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu


Obyvatelstvo celkem  639369
z toho ženy  328350
Muži svobodní  132921
ženatí  149403
rozvedení  19965
ovdovělí  7461
nezjištěno  1269
Ženy svobodné  110273
vdané  149616
rozvedené  26147
ovdovělé  41101
nezjištěno  1213

2. Obyvatelstvo podle věku


Obyvatelstvo celkem  639369
v tom ve věku 0-4  27885
5-14  77499
15-19  43962
20-29  109374
30-39  85123
40-49  92008
50-59  87248
60-64  29401
65-74  51570
75+nezj.  35299

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání


Obyvatelstvo 15leté a starší  533985
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  3039
základní vč. neukončeného  125990
vyučení a stř. odborné bez mat.  208586
úplné střední s maturitou  131709
vyšší odborné a nástavbové  16020
vysokoškolské  43368
nezjištěné vzdělání  5273

4. Obyvatelstvo podle národnosti


Obyvatelstvo celkem  639369
z toho
národnost
česká  561063
moravská  49431
slezská  202
slovenská  11233
romská  868
polská  726
německá  1721
ukrajinská  988
vietnamská  378

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání


Obyvatelstvo celkem  639369
Věřící  236441
z toho církev římskokatolická  207113
církev českosl. husitská  7106
českobratrská církev evangel.  4330
pravoslavná církev  2162
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  1002
Bez vyznání  344162
Nezjištěné vyznání  58766

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity


Obyvatelstvo celkem  639369
Ekonomicky aktivní celkem  324278
v tom zaměstnaní  285985
z toho pracuj. důchodci  7904
ženy na mat. dov.  4676
nezaměstnaní  38293
Ekonomicky neaktivní celkem  311490
z toho nepracuj. důchodci  142735
žáci, studenti, učni  114817
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  3601

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví


Obyvatelstvo celkem  639369
Ekonomicky aktivní celkem  324278
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  18618
průmysl  100185
stavebnictví  30374
obchod,opravy motor. vozidel  31259
doprava, pošty a telekomunikace  20827
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  20347
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  37319

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol


Vyjíždějící do zaměstnání  258457
z toho v rámci obce  134323
v rámci okresu  86732
v rámci kraje  12264
do jiného kraje  17327
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  97643
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  33399

9. Počty domácností podle typu domácnosti


Bytové domácnosti  230561
v tom s 1 HD  211085
se 2+ HD  19476
Hospodařící domácnosti  254079
v tom s 1 CD  251060
se 2+ CD  3019
Cenzové domácnosti  257163
v tom úplné rodiny  149069
z toho se závisl. dětmi  71854
neúplné rodiny  33024
z toho se závisl. dětmi  19150
nerodinné domácnosti  4011
domácnosti jednotlivců  71059

10. Domovní fond


Domy úhrnem  126825
z toho domy obydlené  110568
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  97613
bytové domy   11117
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  97144
obce, státu  4471
SBD  2268
domy
postavené
do 1919  18545
1920-1945  19435
1946-1980  44315
1981-2001  27039

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení


Domy úhrnem  126825
Domy trvale obydlené  110568
z toho
podle
podlaží
1-2  100129
3-4  6466
5+  3182
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  52819
vodovodem  108143
plynem  73549
ústředním topením  82755

12. Bytový fond


Byty úhrnem  257457
v tom byty obydlené  230561
z toho v rodin. domech  114537
v bytov. domech  113799
byty neobydlené v obydl. domech  9756
byty neobydlené v neobydl.domech  17140
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  2313
slouží k rekreaci  5630

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu


Obydlené byty úhrnem  230561
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  95269
v osobním vlastnictví  27106
nájemní  50115
člena bytového družstva  33645
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  24122
2 místnosti  70362
3 místnosti  87930
4 místnosti  28482
5+ místností  17969

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení


Obydlené byty úhrnem  230561
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  164886
vodovod v bytě  226800
vlastní splachov.záchod  218940
vlastní koupelna, sprchový kout  221982
ústřední topení  168975
etážové topení  23029
průměrný
počet
osob na byt  2.73
osob na obytnou místnost 8+m2  0.99
obytné plochy na byt  51.1
obytné plochy na osobu  18.5
obytných místn. na byt  2.8


© Český statistický úřad, 2005