Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název: 

Jihomoravský kraj

, NUTS 4: CZ0620

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu


Obyvatelstvo celkem  1127718
z toho ženy  580900
Muži svobodní  231513
ženatí  265836
rozvedení  33939
ovdovělí  13381
nezjištěno  2149
Ženy svobodné  190973
vdané  266519
rozvedené  46473
ovdovělé  74784
nezjištěno  2151

2. Obyvatelstvo podle věku


Obyvatelstvo celkem  1127718
v tom ve věku 0-4  47583
5-14  132555
15-19  77016
20-29  187207
30-39  151606
40-49  160843
50-59  156930
60-64  52390
65-74  93956
75+nezj.  67632

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání


Obyvatelstvo 15leté a starší  947580
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  3256
základní vč. neukončeného  220758
vyučení a stř. odborné bez mat.  351000
úplné střední s maturitou  233424
vyšší odborné a nástavbové  32675
vysokoškolské  97824
nezjištěné vzdělání  8643

4. Obyvatelstvo podle národnosti


Obyvatelstvo celkem  1127718
z toho
národnost
česká  881046
moravská  198657
slezská  230
slovenská  16029
romská  631
polská  757
německá  900
ukrajinská  1565
vietnamská  1165

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání


Obyvatelstvo celkem  1127718
Věřící  492323
z toho církev římskokatolická  438788
církev českosl. husitská  7590
českobratrská církev evangel.  11574
pravoslavná církev  1748
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  1590
Bez vyznání  535784
Nezjištěné vyznání  99611

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity


Obyvatelstvo celkem  1127718
Ekonomicky aktivní celkem  568315
v tom zaměstnaní  513290
z toho pracuj. důchodci  17923
ženy na mat. dov.  8872
nezaměstnaní  55025
Ekonomicky neaktivní celkem  553469
z toho nepracuj. důchodci  259507
žáci, studenti, učni  198183
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  5934

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví


Obyvatelstvo celkem  1127718
Ekonomicky aktivní celkem  568315
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  28259
průmysl  156847
stavebnictví  57482
obchod,opravy motor. vozidel  62243
doprava, pošty a telekomunikace  35787
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  34337
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  67486

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol


Vyjíždějící do zaměstnání  459692
z toho v rámci obce  253007
v rámci okresu  101714
v rámci kraje  69624
do jiného kraje  19642
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  160370
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  55109

9. Počty domácností podle typu domácnosti


Bytové domácnosti  404876
v tom s 1 HD  368181
se 2+ HD  36695
Hospodařící domácnosti  446718
v tom s 1 CD  438091
se 2+ CD  8627
Cenzové domácnosti  455546
v tom úplné rodiny  259567
z toho se závisl. dětmi  122467
neúplné rodiny  61477
z toho se závisl. dětmi  35385
nerodinné domácnosti  9923
domácnosti jednotlivců  124579

10. Domovní fond


Domy úhrnem  237514
z toho domy obydlené  205293
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  185148
bytové domy   17847
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  184504
obce, státu  7771
SBD  4704
domy
postavené
do 1919  25951
1920-1945  39250
1946-1980  87167
1981-2001  50840

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení


Domy úhrnem  237514
Domy trvale obydlené  205293
z toho
podle
podlaží
1-2  186390
3-4  11232
5+  6351
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  117946
vodovodem  200192
plynem  169538
ústředním topením  152307

12. Bytový fond


Byty úhrnem  454406
v tom byty obydlené  404876
z toho v rodin. domech  203648
v bytov. domech  198252
byty neobydlené v obydl. domech  16465
byty neobydlené v neobydl.domech  33065
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  4557
slouží k rekreaci  10521

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu


Obydlené byty úhrnem  404876
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  180147
v osobním vlastnictví  31591
nájemní  101767
člena bytového družstva  62305
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  49122
2 místnosti  118056
3 místnosti  137538
4 místnosti  56537
5+ místností  41049

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení


Obydlené byty úhrnem  404876
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  332783
vodovod v bytě  398002
vlastní splachov.záchod  381597
vlastní koupelna, sprchový kout  388935
ústřední topení  294755
etážové topení  36415
průměrný
počet
osob na byt  2.76
osob na obytnou místnost 8+m2  0.97
obytné plochy na byt  51.8
obytné plochy na osobu  18.7
obytných místn. na byt  2.85


© Český statistický úřad, 2005