Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název: 

Pardubický kraj

, NUTS 4: CZ0530

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu


Obyvatelstvo celkem  508281
z toho ženy  259346
Muži svobodní  104825
ženatí  121793
rozvedení  15312
ovdovělí  6047
nezjištěno  958
Ženy svobodné  85119
vdané  121945
rozvedené  19029
ovdovělé  32369
nezjištěno  884

2. Obyvatelstvo podle věku


Obyvatelstvo celkem  508281
v tom ve věku 0-4  23448
5-14  62111
15-19  34515
20-29  86078
30-39  66266
40-49  72468
50-59  69153
60-64  23127
65-74  43294
75+nezj.  27821

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání


Obyvatelstvo 15leté a starší  422722
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  1673
základní vč. neukončeného  96137
vyučení a stř. odborné bez mat.  172362
úplné střední s maturitou  103667
vyšší odborné a nástavbové  14981
vysokoškolské  29662
nezjištěné vzdělání  4240

4. Obyvatelstvo podle národnosti


Obyvatelstvo celkem  508281
z toho
národnost
česká  489142
moravská  3132
slezská  37
slovenská  5932
romská  477
polská  677
německá  603
ukrajinská  993
vietnamská  282

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání


Obyvatelstvo celkem  508281
Věřící  162695
z toho církev římskokatolická  133779
církev českosl. husitská  5353
českobratrská církev evangel.  12082
pravoslavná církev  560
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  688
Bez vyznání  299199
Nezjištěné vyznání  46387

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity


Obyvatelstvo celkem  508281
Ekonomicky aktivní celkem  255709
v tom zaměstnaní  235411
z toho pracuj. důchodci  7358
ženy na mat. dov.  4366
nezaměstnaní  20298
Ekonomicky neaktivní celkem  249758
z toho nepracuj. důchodci  114281
žáci, studenti, učni  90598
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  2814

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví


Obyvatelstvo celkem  508281
Ekonomicky aktivní celkem  255709
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  15848
průmysl  85031
stavebnictví  22852
obchod,opravy motor. vozidel  26157
doprava, pošty a telekomunikace  17871
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  14089
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  26547

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol


Vyjíždějící do zaměstnání  214563
z toho v rámci obce  107340
v rámci okresu  68641
v rámci kraje  12109
do jiného kraje  17276
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  80561
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  27755

9. Počty domácností podle typu domácnosti


Bytové domácnosti  182943
v tom s 1 HD  167747
se 2+ HD  15196
Hospodařící domácnosti  201395
v tom s 1 CD  198275
se 2+ CD  3120
Cenzové domácnosti  204594
v tom úplné rodiny  120673
z toho se závisl. dětmi  57259
neúplné rodiny  24454
z toho se závisl. dětmi  14487
nerodinné domácnosti  2741
domácnosti jednotlivců  56726

10. Domovní fond


Domy úhrnem  118714
z toho domy obydlené  96680
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  86696
bytové domy   8116
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  85960
obce, státu  3376
SBD  2394
domy
postavené
do 1919  14536
1920-1945  16477
1946-1980  40952
1981-2001  23607

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení


Domy úhrnem  118714
Domy trvale obydlené  96680
z toho
podle
podlaží
1-2  88550
3-4  5428
5+  2060
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  44297
vodovodem  95019
plynem  52735
ústředním topením  64463

12. Bytový fond


Byty úhrnem  213069
v tom byty obydlené  182943
z toho v rodin. domech  101468
v bytov. domech  79100
byty neobydlené v obydl. domech  7553
byty neobydlené v neobydl.domech  22573
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  1989
slouží k rekreaci  12331

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu


Obydlené byty úhrnem  182943
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  85268
v osobním vlastnictví  20263
nájemní  35524
člena bytového družstva  25246
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  22541
2 místnosti  51437
3 místnosti  67276
4 místnosti  24149
5+ místností  15922

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení


Obydlené byty úhrnem  182943
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  107962
vodovod v bytě  180314
vlastní splachov.záchod  172344
vlastní koupelna, sprchový kout  175410
ústřední topení  126987
etážové topení  22025
průměrný
počet
osob na byt  2.75
osob na obytnou místnost 8+m2  0.99
obytné plochy na byt  51.9
obytné plochy na osobu  18.7
obytných místn. na byt  2.81


© Český statistický úřad, 2005