Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název: 

Královéhradecký kraj

, NUTS 4: CZ0520

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu


Obyvatelstvo celkem  550724
z toho ženy  282593
Muži svobodní  110900
ženatí  130672
rozvedení  18475
ovdovělí  6709
nezjištěno  1375
Ženy svobodné  90863
vdané  130897
rozvedené  23725
ovdovělé  35984
nezjištěno  1124

2. Obyvatelstvo podle věku


Obyvatelstvo celkem  550724
v tom ve věku 0-4  24540
5-14  65198
15-19  36014
20-29  91520
30-39  71751
40-49  77812
50-59  78814
60-64  25259
65-74  47295
75+nezj.  32521

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání


Obyvatelstvo 15leté a starší  460986
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  1937
základní vč. neukončeného  103690
vyučení a stř. odborné bez mat.  183030
úplné střední s maturitou  116020
vyšší odborné a nástavbové  16522
vysokoškolské  34506
nezjištěné vzdělání  5281

4. Obyvatelstvo podle národnosti


Obyvatelstvo celkem  550724
z toho
národnost
česká  523783
moravská  736
slezská  44
slovenská  8518
romská  722
polská  1844
německá  2601
ukrajinská  1171
vietnamská  441

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání


Obyvatelstvo celkem  550724
Věřící  146738
z toho církev římskokatolická  113630
církev českosl. husitská  13141
českobratrská církev evangel.  5358
pravoslavná církev  827
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  1100
Bez vyznání  352132
Nezjištěné vyznání  51854

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity


Obyvatelstvo celkem  550724
Ekonomicky aktivní celkem  279064
v tom zaměstnaní  262014
z toho pracuj. důchodci  11219
ženy na mat. dov.  3639
nezaměstnaní  17050
Ekonomicky neaktivní celkem  267616
z toho nepracuj. důchodci  124870
žáci, studenti, učni  94773
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  4044

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví


Obyvatelstvo celkem  550724
Ekonomicky aktivní celkem  279064
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  14556
průmysl  92587
stavebnictví  22294
obchod,opravy motor. vozidel  29623
doprava, pošty a telekomunikace  16066
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  17034
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  31081

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol


Vyjíždějící do zaměstnání  234697
z toho v rámci obce  125280
v rámci okresu  72831
v rámci kraje  12394
do jiného kraje  15118
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  85280
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  27144

9. Počty domácností podle typu domácnosti


Bytové domácnosti  204529
v tom s 1 HD  187852
se 2+ HD  16677
Hospodařící domácnosti  224921
v tom s 1 CD  221775
se 2+ CD  3146
Cenzové domácnosti  228158
v tom úplné rodiny  129875
z toho se závisl. dětmi  60202
neúplné rodiny  28706
z toho se závisl. dětmi  17269
nerodinné domácnosti  2999
domácnosti jednotlivců  66578

10. Domovní fond


Domy úhrnem  128770
z toho domy obydlené  101662
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  88594
bytové domy   10580
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  88244
obce, státu  4643
SBD  2910
domy
postavené
do 1919  18503
1920-1945  20384
1946-1980  36753
1981-2001  24404

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení


Domy úhrnem  128770
Domy trvale obydlené  101662
z toho
podle
podlaží
1-2  90907
3-4  7354
5+  2417
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  52597
vodovodem  99472
plynem  43354
ústředním topením  65533

12. Bytový fond


Byty úhrnem  241699
v tom byty obydlené  204529
z toho v rodin. domech  104740
v bytov. domech  96852
byty neobydlené v obydl. domech  9153
byty neobydlené v neobydl.domech  28017
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  2830
slouží k rekreaci  15821

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu


Obydlené byty úhrnem  204529
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  86099
v osobním vlastnictví  21187
nájemní  46943
člena bytového družstva  28779
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  29362
2 místnosti  56983
3 místnosti  73146
4 místnosti  26050
5+ místností  16678

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení


Obydlené byty úhrnem  204529
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  98768
vodovod v bytě  201052
vlastní splachov.záchod  192195
vlastní koupelna, sprchový kout  194214
ústřední topení  135742
etážové topení  20996
průměrný
počet
osob na byt  2.66
osob na obytnou místnost 8+m2  0.98
obytné plochy na byt  51.2
obytné plochy na osobu  19
obytných místn. na byt  2.75


© Český statistický úřad, 2005