Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název: 

Liberecký kraj

, NUTS 4: CZ0510

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu


Obyvatelstvo celkem  428184
z toho ženy  219765
Muži svobodní  89337
ženatí  95025
rozvedení  17510
ovdovělí  5046
nezjištěno  1501
Ženy svobodné  74423
vdané  95295
rozvedené  22853
ovdovělé  25911
nezjištěno  1283

2. Obyvatelstvo podle věku


Obyvatelstvo celkem  428184
v tom ve věku 0-4  19736
5-14  52441
15-19  28770
20-29  73638
30-39  56930
40-49  60728
50-59  62754
60-64  18343
65-74  32220
75+nezj.  22624

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání


Obyvatelstvo 15leté a starší  356007
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  1488
základní vč. neukončeného  85191
vyučení a stř. odborné bez mat.  142578
úplné střední s maturitou  84758
vyšší odborné a nástavbové  11216
vysokoškolské  25036
nezjištěné vzdělání  5740

4. Obyvatelstvo podle národnosti


Obyvatelstvo celkem  428184
z toho
národnost
česká  399917
moravská  573
slezská  41
slovenská  8743
romská  615
polská  1924
německá  3722
ukrajinská  1378
vietnamská  703

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání


Obyvatelstvo celkem  428184
Věřící  78818
z toho církev římskokatolická  55655
církev českosl. husitská  7022
českobratrská církev evangel.  3635
pravoslavná církev  928
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  795
Bez vyznání  311002
Nezjištěné vyznání  38364

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity


Obyvatelstvo celkem  428184
Ekonomicky aktivní celkem  225154
v tom zaměstnaní  209451
z toho pracuj. důchodci  9423
ženy na mat. dov.  3670
nezaměstnaní  15703
Ekonomicky neaktivní celkem  198387
z toho nepracuj. důchodci  85666
žáci, studenti, učni  74577
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  4643

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví


Obyvatelstvo celkem  428184
Ekonomicky aktivní celkem  225154
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  6215
průmysl  85811
stavebnictví  18251
obchod,opravy motor. vozidel  21438
doprava, pošty a telekomunikace  11801
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  11822
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  21735

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol


Vyjíždějící do zaměstnání  185266
z toho v rámci obce  106086
v rámci okresu  47630
v rámci kraje  10197
do jiného kraje  13676
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  60227
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  17546

9. Počty domácností podle typu domácnosti


Bytové domácnosti  161830
v tom s 1 HD  147634
se 2+ HD  14196
Hospodařící domácnosti  179357
v tom s 1 CD  177514
se 2+ CD  1843
Cenzové domácnosti  181249
v tom úplné rodiny  95670
z toho se závisl. dětmi  45198
neúplné rodiny  25136
z toho se závisl. dětmi  16009
nerodinné domácnosti  3864
domácnosti jednotlivců  56579

10. Domovní fond


Domy úhrnem  84883
z toho domy obydlené  66347
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  55014
bytové domy   9444
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  54533
obce, státu  4197
SBD  1854
domy
postavené
do 1919  17821
1920-1945  13926
1946-1980  17755
1981-2001  15521

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení


Domy úhrnem  84883
Domy trvale obydlené  66347
z toho
podle
podlaží
1-2  55522
3-4  7529
5+  2674
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  28826
vodovodem  65057
plynem  27842
ústředním topením  43182

12. Bytový fond


Byty úhrnem  189241
v tom byty obydlené  161830
z toho v rodin. domech  67108
v bytov. domech  92460
byty neobydlené v obydl. domech  7881
byty neobydlené v neobydl.domech  19530
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  1645
slouží k rekreaci  13027

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu


Obydlené byty úhrnem  161830
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  54457
v osobním vlastnictví  17212
nájemní  46070
člena bytového družstva  29703
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  25168
2 místnosti  46084
3 místnosti  58041
4 místnosti  18754
5+ místností  11807

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení


Obydlené byty úhrnem  161830
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  79650
vodovod v bytě  159611
vlastní splachov.záchod  151046
vlastní koupelna, sprchový kout  152892
ústřední topení  109928
etážové topení  18167
průměrný
počet
osob na byt  2.61
osob na obytnou místnost 8+m2  0.98
obytné plochy na byt  49.5
obytné plochy na osobu  18.7
obytných místn. na byt  2.7


© Český statistický úřad, 2005