Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název: 

Ústecký kraj

, NUTS 4: CZ0420

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu


Obyvatelstvo celkem  820219
z toho ženy  418420
Muži svobodní  175061
ženatí  178185
rozvedení  35230
ovdovělí  9862
nezjištěno  3461
Ženy svobodné  142502
vdané  177958
rozvedené  43937
ovdovělé  51112
nezjištěno  2911

2. Obyvatelstvo podle věku


Obyvatelstvo celkem  820219
v tom ve věku 0-4  38342
5-14  100522
15-19  56132
20-29  141115
30-39  110665
40-49  116641
50-59  119618
60-64  37090
65-74  60755
75+nezj.  39339

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání


Obyvatelstvo 15leté a starší  681355
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  5617
základní vč. neukončeného  186175
vyučení a stř. odborné bez mat.  267484
úplné střední s maturitou  151927
vyšší odborné a nástavbové  19712
vysokoškolské  36498
nezjištěné vzdělání  13942

4. Obyvatelstvo podle národnosti


Obyvatelstvo celkem  820219
z toho
národnost
česká  755603
moravská  1080
slezská  65
slovenská  22214
romská  1905
polská  1665
německá  9478
ukrajinská  2211
vietnamská  3335

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání


Obyvatelstvo celkem  820219
Věřící  129822
z toho církev římskokatolická  98455
církev českosl. husitská  5711
českobratrská církev evangel.  5398
pravoslavná církev  3104
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  2117
Bez vyznání  633210
Nezjištěné vyznání  57187

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity


Obyvatelstvo celkem  820219
Ekonomicky aktivní celkem  426599
v tom zaměstnaní  360432
z toho pracuj. důchodci  11860
ženy na mat. dov.  7505
nezaměstnaní  66167
Ekonomicky neaktivní celkem  383546
z toho nepracuj. důchodci  171258
žáci, studenti, učni  139225
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  10074

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví


Obyvatelstvo celkem  820219
Ekonomicky aktivní celkem  426599
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  13378
průmysl  122593
stavebnictví  35372
obchod,opravy motor. vozidel  41391
doprava, pošty a telekomunikace  31897
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  27491
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  44865

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol


Vyjíždějící do zaměstnání  325862
z toho v rámci obce  175668
v rámci okresu  94748
v rámci kraje  19694
do jiného kraje  20656
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  109107
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  34157

9. Počty domácností podle typu domácnosti


Bytové domácnosti  321928
v tom s 1 HD  300107
se 2+ HD  21821
Hospodařící domácnosti  352812
v tom s 1 CD  349623
se 2+ CD  3189
Cenzové domácnosti  356126
v tom úplné rodiny  183501
z toho se závisl. dětmi  85133
neúplné rodiny  48952
z toho se závisl. dětmi  32336
nerodinné domácnosti  7565
domácnosti jednotlivců  116108

10. Domovní fond


Domy úhrnem  124567
z toho domy obydlené  105241
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  82466
bytové domy   20482
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  82453
obce, státu  8971
SBD  3856
domy
postavené
do 1919  26835
1920-1945  25571
1946-1980  28633
1981-2001  21823

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení


Domy úhrnem  124567
Domy trvale obydlené  105241
z toho
podle
podlaží
1-2  83179
3-4  14187
5+  6532
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  62352
vodovodem  103195
plynem  60004
ústředním topením  76638

12. Bytový fond


Byty úhrnem  358491
v tom byty obydlené  321928
z toho v rodin. domech  96743
v bytov. domech  222594
byty neobydlené v obydl. domech  14858
byty neobydlené v neobydl.domech  21705
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  1916
slouží k rekreaci  10104

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu


Obydlené byty úhrnem  321928
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  80607
v osobním vlastnictví  41285
nájemní  119393
člena bytového družstva  54727
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  47235
2 místnosti  109013
3 místnosti  111573
4 místnosti  35615
5+ místností  15012

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení


Obydlené byty úhrnem  321928
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  216396
vodovod v bytě  317836
vlastní splachov.záchod  309626
vlastní koupelna, sprchový kout  309724
ústřední topení  247372
etážové topení  23450
průměrný
počet
osob na byt  2.49
osob na obytnou místnost 8+m2  0.97
obytné plochy na byt  46.5
obytné plochy na osobu  18.5
obytných místn. na byt  2.59


© Český statistický úřad, 2005