Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název: 

Karlovarský kraj

, NUTS 4: CZ0410

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu


Obyvatelstvo celkem  304343
z toho ženy  155132
Muži svobodní  66011
ženatí  64055
rozvedení  14724
ovdovělí  3428
nezjištěno  993
Ženy svobodné  54026
vdané  64330
rozvedené  18285
ovdovělé  17511
nezjištěno  980

2. Obyvatelstvo podle věku


Obyvatelstvo celkem  304343
v tom ve věku 0-4  13750
5-14  37220
15-19  20736
20-29  51708
30-39  42372
40-49  44840
50-59  42861
60-64  14596
65-74  22895
75+nezj.  13365

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání


Obyvatelstvo 15leté a starší  253373
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  2142
základní vč. neukončeného  70636
vyučení a stř. odborné bez mat.  97323
úplné střední s maturitou  57550
vyšší odborné a nástavbové  7807
vysokoškolské  14072
nezjištěné vzdělání  3843

4. Obyvatelstvo podle národnosti


Obyvatelstvo celkem  304343
z toho
národnost
česká  266054
moravská  439
slezská  25
slovenská  14079
romská  753
polská  357
německá  8925
ukrajinská  1177
vietnamská  3159

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání


Obyvatelstvo celkem  304343
Věřící  62494
z toho církev římskokatolická  47894
církev českosl. husitská  1283
českobratrská církev evangel.  3515
pravoslavná církev  1843
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  1408
Bez vyznání  220153
Nezjištěné vyznání  21696

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity


Obyvatelstvo celkem  304343
Ekonomicky aktivní celkem  162347
v tom zaměstnaní  144891
z toho pracuj. důchodci  5900
ženy na mat. dov.  1919
nezaměstnaní  17456
Ekonomicky neaktivní celkem  138894
z toho nepracuj. důchodci  59240
žáci, studenti, učni  51120
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  3102

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví


Obyvatelstvo celkem  304343
Ekonomicky aktivní celkem  162347
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  4628
průmysl  47729
stavebnictví  12441
obchod,opravy motor. vozidel  16429
doprava, pošty a telekomunikace  9156
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  9833
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  17226

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol


Vyjíždějící do zaměstnání  134112
z toho v rámci obce  70853
v rámci okresu  40037
v rámci kraje  7277
do jiného kraje  6645
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  46286
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  12565

9. Počty domácností podle typu domácnosti


Bytové domácnosti  115913
v tom s 1 HD  104082
se 2+ HD  11831
Hospodařící domácnosti  130894
v tom s 1 CD  129442
se 2+ CD  1452
Cenzové domácnosti  132397
v tom úplné rodiny  65681
z toho se závisl. dětmi  30085
neúplné rodiny  20814
z toho se závisl. dětmi  13280
nerodinné domácnosti  2861
domácnosti jednotlivců  43041

10. Domovní fond


Domy úhrnem  39866
z toho domy obydlené  35666
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  25448
bytové domy   8973
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  25574
obce, státu  3940
SBD  677
domy
postavené
do 1919  7773
1920-1945  9965
1946-1980  9904
1981-2001  7334

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení


Domy úhrnem  39866
Domy trvale obydlené  35666
z toho
podle
podlaží
1-2  25714
3-4  6858
5+  2761
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  22325
vodovodem  34985
plynem  19548
ústředním topením  26987

12. Bytový fond


Byty úhrnem  125486
v tom byty obydlené  115913
z toho v rodin. domech  29461
v bytov. domech  84889
byty neobydlené v obydl. domech  5030
byty neobydlené v neobydl.domech  4543
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  556
slouží k rekreaci  1577

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu


Obydlené byty úhrnem  115913
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  24711
v osobním vlastnictví  29060
nájemní  43398
člena bytového družstva  9523
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  18036
2 místnosti  44758
3 místnosti  35478
4 místnosti  11108
5+ místností  5457

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení


Obydlené byty úhrnem  115913
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  82358
vodovod v bytě  114821
vlastní splachov.záchod  112478
vlastní koupelna, sprchový kout  111810
ústřední topení  89449
etážové topení  8759
průměrný
počet
osob na byt  2.58
osob na obytnou místnost 8+m2  1.04
obytné plochy na byt  45.6
obytné plochy na osobu  17.5
obytných místn. na byt  2.51


© Český statistický úřad, 2005