Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název: 

Plzeňský kraj

, NUTS 4: CZ0320

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu


Obyvatelstvo celkem  550688
z toho ženy  280868
Muži svobodní  111564
ženatí  130862
rozvedení  18812
ovdovělí  7077
nezjištěno  1505
Ženy svobodné  88011
vdané  131134
rozvedené  23578
ovdovělé  36575
nezjištěno  1570

2. Obyvatelstvo podle věku


Obyvatelstvo celkem  550688
v tom ve věku 0-4  23367
5-14  63100
15-19  35743
20-29  91107
30-39  72862
40-49  79873
50-59  79344
60-64  26612
65-74  47983
75+nezj.  30697

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání


Obyvatelstvo 15leté a starší  464221
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  1833
základní vč. neukončeného  106832
vyučení a stř. odborné bez mat.  183071
úplné střední s maturitou  115972
vyšší odborné a nástavbové  14274
vysokoškolské  36089
nezjištěné vzdělání  6150

4. Obyvatelstvo podle národnosti


Obyvatelstvo celkem  550688
z toho
národnost
česká  524396
moravská  880
slezská  48
slovenská  7773
romská  599
polská  327
německá  2040
ukrajinská  1334
vietnamská  1655

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání


Obyvatelstvo celkem  550688
Věřící  133526
z toho církev římskokatolická  113983
církev českosl. husitská  2925
českobratrská církev evangel.  3971
pravoslavná církev  1226
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  778
Bez vyznání  360347
Nezjištěné vyznání  56815

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity


Obyvatelstvo celkem  550688
Ekonomicky aktivní celkem  285674
v tom zaměstnaní  265555
z toho pracuj. důchodci  9339
ženy na mat. dov.  4486
nezaměstnaní  20119
Ekonomicky neaktivní celkem  260775
z toho nepracuj. důchodci  124186
žáci, studenti, učni  91068
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  4239

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví


Obyvatelstvo celkem  550688
Ekonomicky aktivní celkem  285674
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  17987
průmysl  89577
stavebnictví  24295
obchod,opravy motor. vozidel  28012
doprava, pošty a telekomunikace  18541
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  19446
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  29991

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol


Vyjíždějící do zaměstnání  239301
z toho v rámci obce  127302
v rámci okresu  53442
v rámci kraje  36967
do jiného kraje  10163
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  88213
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  26301

9. Počty domácností podle typu domácnosti


Bytové domácnosti  208992
v tom s 1 HD  192289
se 2+ HD  16703
Hospodařící domácnosti  229807
v tom s 1 CD  227252
se 2+ CD  2555
Cenzové domácnosti  232424
v tom úplné rodiny  129647
z toho se závisl. dětmi  57826
neúplné rodiny  29160
z toho se závisl. dětmi  17474
nerodinné domácnosti  4070
domácnosti jednotlivců  69547

10. Domovní fond


Domy úhrnem  120279
z toho domy obydlené  95538
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  82423
bytové domy   11430
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  81441
obce, státu  5025
SBD  1621
domy
postavené
do 1919  16423
1920-1945  20799
1946-1980  34812
1981-2001  22129

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení


Domy úhrnem  120279
Domy trvale obydlené  95538
z toho
podle
podlaží
1-2  84089
3-4  7274
5+  3106
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  46897
vodovodem  92867
plynem  44319
ústředním topením  69239

12. Bytový fond


Byty úhrnem  244476
v tom byty obydlené  208992
z toho v rodin. domech  96377
v bytov. domech  110666
byty neobydlené v obydl. domech  9872
byty neobydlené v neobydl.domech  25612
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  2694
slouží k rekreaci  13976

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu


Obydlené byty úhrnem  208992
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  79088
v osobním vlastnictví  34387
nájemní  55732
člena bytového družstva  22412
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  27627
2 místnosti  64634
3 místnosti  74272
4 místnosti  26360
5+ místností  14090

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení


Obydlené byty úhrnem  208992
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  127212
vodovod v bytě  204809
vlastní splachov.záchod  198198
vlastní koupelna, sprchový kout  199327
ústřední topení  152295
etážové topení  17903
průměrný
počet
osob na byt  2.6
osob na obytnou místnost 8+m2  0.97
obytné plochy na byt  50.3
obytné plochy na osobu  19.2
obytných místn. na byt  2.71


© Český statistický úřad, 2005