Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název: 

Jihočeský kraj

, NUTS 4: CZ0310

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu


Obyvatelstvo celkem  625267
z toho ženy  318229
Muži svobodní  130780
ženatí  147585
rozvedení  19591
ovdovělí  7316
nezjištěno  1766
Ženy svobodné  104512
vdané  147747
rozvedené  24379
ovdovělé  39854
nezjištěno  1737

2. Obyvatelstvo podle věku


Obyvatelstvo celkem  625267
v tom ve věku 0-4  27872
5-14  75959
15-19  42579
20-29  104231
30-39  84030
40-49  91760
50-59  85756
60-64  28046
65-74  51356
75+nezj.  33678

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání


Obyvatelstvo 15leté a starší  521436
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  1990
základní vč. neukončeného  122772
vyučení a stř. odborné bez mat.  201825
úplné střední s maturitou  131029
vyšší odborné a nástavbové  17225
vysokoškolské  40468
nezjištěné vzdělání  6127

4. Obyvatelstvo podle národnosti


Obyvatelstvo celkem  625267
z toho
národnost
česká  594992
moravská  1318
slezská  40
slovenská  9025
romská  613
polská  459
německá  1423
ukrajinská  1359
vietnamská  539

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání


Obyvatelstvo celkem  625267
Věřící  216757
z toho církev římskokatolická  191352
církev českosl. husitská  5015
českobratrská církev evangel.  3064
pravoslavná církev  689
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  1076
Bez vyznání  328670
Nezjištěné vyznání  79840

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity


Obyvatelstvo celkem  625267
Ekonomicky aktivní celkem  320546
v tom zaměstnaní  300237
z toho pracuj. důchodci  10325
ženy na mat. dov.  4970
nezaměstnaní  20309
Ekonomicky neaktivní celkem  300155
z toho nepracuj. důchodci  134542
žáci, studenti, učni  110656
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  4566

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví


Obyvatelstvo celkem  625267
Ekonomicky aktivní celkem  320546
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  24622
průmysl  95725
stavebnictví  31605
obchod,opravy motor. vozidel  32772
doprava, pošty a telekomunikace  19756
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  21265
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  33390

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol


Vyjíždějící do zaměstnání  270367
z toho v rámci obce  142375
v rámci okresu  84901
v rámci kraje  17769
do jiného kraje  13481
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  97931
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  32147

9. Počty domácností podle typu domácnosti


Bytové domácnosti  231281
v tom s 1 HD  214076
se 2+ HD  17205
Hospodařící domácnosti  251845
v tom s 1 CD  248216
se 2+ CD  3629
Cenzové domácnosti  255569
v tom úplné rodiny  146136
z toho se závisl. dětmi  69876
neúplné rodiny  32074
z toho se závisl. dětmi  19204
nerodinné domácnosti  4053
domácnosti jednotlivců  73306

10. Domovní fond


Domy úhrnem  147970
z toho domy obydlené  111544
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  98148
bytové domy   11368
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  96062
obce, státu  5184
SBD  2595
domy
postavené
do 1919  20241
1920-1945  17170
1946-1980  44353
1981-2001  27903

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení


Domy úhrnem  147970
Domy trvale obydlené  111544
z toho
podle
podlaží
1-2  99152
3-4  7181
5+  3921
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  68805
vodovodem  108931
plynem  37455
ústředním topením  80492

12. Bytový fond


Byty úhrnem  279892
v tom byty obydlené  231281
z toho v rodin. domech  112739
v bytov. domech  116060
byty neobydlené v obydl. domech  10906
byty neobydlené v neobydl.domech  37705
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  3690
slouží k rekreaci  23379

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu


Obydlené byty úhrnem  231281
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  92555
v osobním vlastnictví  19977
nájemní  58441
člena bytového družstva  34543
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  28699
2 místnosti  65669
3 místnosti  86041
4 místnosti  30182
5+ místností  17967

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení


Obydlené byty úhrnem  231281
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  82667
vodovod v bytě  227542
vlastní splachov.záchod  222418
vlastní koupelna, sprchový kout  222829
ústřední topení  175503
etážové topení  12967
průměrný
počet
osob na byt  2.68
osob na obytnou místnost 8+m2  0.97
obytné plochy na byt  51.3
obytné plochy na osobu  18.9
obytných místn. na byt  2.79


© Český statistický úřad, 2005