Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Přísnotice, Kód obce: 583731, NUTS 4: CZ0623

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  793
z toho ženy  406
Muži svobodní  150
ženatí  198
rozvedení  25
ovdovělí  14
nezjištěno  0
Ženy svobodné  119
vdané  198
rozvedené  20
ovdovělé  68
nezjištěno  1

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  793
v tom ve věku 0-4  42
5-14  89
15-19  38
20-29  137
30-39  85
40-49  119
50-59  112
60-64  32
65-74  80
75+nezj.  59

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  662
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  0
základní vč. neukončeného  205
vyučení a stř. odborné bez mat.  304
úplné střední s maturitou  127
vyšší odborné a nástavbové  9
vysokoškolské  15
nezjištěné vzdělání  2

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  793
z toho
národnost
česká  639
moravská  143
slezská  0
slovenská  4
romská  0
polská  0
německá  0
ukrajinská  0
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  793
Věřící  495
z toho církev římskokatolická  463
církev českosl. husitská  2
českobratrská církev evangel.  20
pravoslavná církev  0
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0
Bez vyznání  258
Nezjištěné vyznání  40

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  793
Ekonomicky aktivní celkem  380
v tom zaměstnaní  356
z toho pracuj. důchodci  7
ženy na mat. dov.  3
nezaměstnaní  24
Ekonomicky neaktivní celkem  413
z toho nepracuj. důchodci  211
žáci, studenti, učni  116
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  0

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  793
Ekonomicky aktivní celkem  380
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  52
průmysl  124
stavebnictví  42
obchod,opravy motor. vozidel  41
doprava, pošty a telekomunikace  35
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  15
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  23

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  332
z toho v rámci obce  47
v rámci okresu  107
v rámci kraje  168
do jiného kraje  7
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  252
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  73

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  278
v tom s 1 HD  237
se 2+ HD  41
Hospodařící domácnosti  323
v tom s 1 CD  321
se 2+ CD  2
Cenzové domácnosti  325
v tom úplné rodiny  192
z toho se závisl. dětmi  86
neúplné rodiny  39
z toho se závisl. dětmi  18
nerodinné domácnosti  3
domácnosti jednotlivců  91

10. Domovní fond
Domy úhrnem  296
z toho domy obydlené  263
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  262
bytové domy   0
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  257
obce, státu  1
SBD  0
domy
postavené
do 1919  52
1920-1945  51
1946-1980  104
1981-2001  55

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  263
z toho
podle
podlaží
1-2  262
3-4  1
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  66
vodovodem  245
plynem  235
ústředním topením  203

12. Bytový fond
Byty úhrnem  314
v tom byty obydlené  278
z toho v rodin. domech  277
v bytov. domech  0
byty neobydlené v obydl. domech  3
byty neobydlené v neobydl.domech  33
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  7
slouží k rekreaci  9

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  278
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  242
v osobním vlastnictví  0
nájemní  1
člena bytového družstva  0
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  12
2 místnosti  59
3 místnosti  96
4 místnosti  74
5+ místností  34

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  278
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  244
vodovod v bytě  251
vlastní splachov.záchod  234
vlastní koupelna, sprchový kout  245
ústřední topení  214
etážové topení  11
průměrný
počet
osob na byt  2.85
osob na obytnou místnost 8+m2  0.88
obytné plochy na byt  57.56
obytné plochy na osobu  19.96
obytných místn. na byt  3.28


© Český statistický úřad, 2005