Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Želivsko, Kód obce: 572195, NUTS 4: CZ0533

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  50
z toho ženy  26
Muži svobodní  7
ženatí  12
rozvedení  3
ovdovělí  2
nezjištěno  0
Ženy svobodné  9
vdané  12
rozvedené  2
ovdovělé  3
nezjištěno  0

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  50
v tom ve věku 0-4  2
5-14  5
15-19  0
20-29  11
30-39  1
40-49  7
50-59  7
60-64  1
65-74  10
75+nezj.  6

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  43
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  0
základní vč. neukončeného  18
vyučení a stř. odborné bez mat.  19
úplné střední s maturitou  5
vyšší odborné a nástavbové  1
vysokoškolské  0
nezjištěné vzdělání  0

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  50
z toho
národnost
česká  45
moravská  3
slezská  0
slovenská  1
romská  0
polská  0
německá  0
ukrajinská  0
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  50
Věřící  22
z toho církev římskokatolická  20
církev českosl. husitská  0
českobratrská církev evangel.  2
pravoslavná církev  0
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0
Bez vyznání  14
Nezjištěné vyznání  14

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  50
Ekonomicky aktivní celkem  21
v tom zaměstnaní  16
z toho pracuj. důchodci  0
ženy na mat. dov.  0
nezaměstnaní  5
Ekonomicky neaktivní celkem  29
z toho nepracuj. důchodci  21
žáci, studenti, učni  4
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  0

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  50
Ekonomicky aktivní celkem  21
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  1
průmysl  13
stavebnictví  2
obchod,opravy motor. vozidel  4
doprava, pošty a telekomunikace  0
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  0
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  0

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  15
z toho v rámci obce  1
v rámci okresu  11
v rámci kraje  0
do jiného kraje  3
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  14
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  4

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  21
v tom s 1 HD  21
se 2+ HD  0
Hospodařící domácnosti  21
v tom s 1 CD  21
se 2+ CD  0
Cenzové domácnosti  21
v tom úplné rodiny  14
z toho se závisl. dětmi  1
neúplné rodiny  3
z toho se závisl. dětmi  1
nerodinné domácnosti  0
domácnosti jednotlivců  4

10. Domovní fond
Domy úhrnem  26
z toho domy obydlené  18
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  17
bytové domy   0
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  17
obce, státu  1
SBD  0
domy
postavené
do 1919  4
1920-1945  8
1946-1980  4
1981-2001  2

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  18
z toho
podle
podlaží
1-2  18
3-4  0
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  0
vodovodem  16
plynem  1
ústředním topením  6

12. Bytový fond
Byty úhrnem  29
v tom byty obydlené  21
z toho v rodin. domech  20
v bytov. domech  0
byty neobydlené v obydl. domech  0
byty neobydlené v neobydl.domech  8
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  0
slouží k rekreaci  6

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  21
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  16
v osobním vlastnictví  0
nájemní  1
člena bytového družstva  0
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  5
2 místnosti  9
3 místnosti  6
4 místnosti  0
5+ místností  0

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  21
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  1
vodovod v bytě  19
vlastní splachov.záchod  14
vlastní koupelna, sprchový kout  16
ústřední topení  9
etážové topení  4
průměrný
počet
osob na byt  2.38
osob na obytnou místnost 8+m2  1.22
obytné plochy na byt  43.55
obytné plochy na osobu  17.42
obytných místn. na byt  2.05


© Český statistický úřad, 2005