Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Děčín, Kód obce: 562335, NUTS 4: CZ0421

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  52506
z toho ženy  27017
Muži svobodní  10566
ženatí  11654
rozvedení  2424
ovdovělí  677
nezjištěno  168
Ženy svobodné  8807
vdané  11650
rozvedené  3143
ovdovělé  3282
nezjištěno  135

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  52506
v tom ve věku 0-4  2339
5-14  6159
15-19  3364
20-29  8957
30-39  7186
40-49  7034
50-59  8228
60-64  2294
65-74  4076
75+nezj.  2869

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  44008
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  321
základní vč. neukončeného  10451
vyučení a stř. odborné bez mat.  16822
úplné střední s maturitou  11413
vyšší odborné a nástavbové  1351
vysokoškolské  2717
nezjištěné vzdělání  933

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  52506
z toho
národnost
česká  49412
moravská  54
slezská  2
slovenská  912
romská  197
polská  161
německá  241
ukrajinská  94
vietnamská  479

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  52506
Věřící  7531
z toho církev římskokatolická  5659
církev českosl. husitská  276
českobratrská církev evangel.  302
pravoslavná církev  52
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  179
Bez vyznání  41905
Nezjištěné vyznání  3070

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  52506
Ekonomicky aktivní celkem  27547
v tom zaměstnaní  23755
z toho pracuj. důchodci  784
ženy na mat. dov.  418
nezaměstnaní  3792
Ekonomicky neaktivní celkem  24354
z toho nepracuj. důchodci  11172
žáci, studenti, učni  8611
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  605

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  52506
Ekonomicky aktivní celkem  27547
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  322
průmysl  6627
stavebnictví  2052
obchod,opravy motor. vozidel  3017
doprava, pošty a telekomunikace  3640
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  1868
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  2723

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  21684
z toho v rámci obce  16296
v rámci okresu  1533
v rámci kraje  1172
do jiného kraje  1143
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  2638
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  539

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  21072
v tom s 1 HD  19656
se 2+ HD  1416
Hospodařící domácnosti  23397
v tom s 1 CD  23226
se 2+ CD  171
Cenzové domácnosti  23576
v tom úplné rodiny  11896
z toho se závisl. dětmi  5356
neúplné rodiny  3123
z toho se závisl. dětmi  1944
nerodinné domácnosti  510
domácnosti jednotlivců  8047

10. Domovní fond
Domy úhrnem  5691
z toho domy obydlené  5496
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  3752
bytové domy   1622
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  4085
obce, státu  659
SBD  248
domy
postavené
do 1919  1544
1920-1945  1734
1946-1980  1031
1981-2001  1079

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  5496
z toho
podle
podlaží
1-2  3596
3-4  1335
5+  533
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  3779
vodovodem  5448
plynem  3763
ústředním topením  3849

12. Bytový fond
Byty úhrnem  22447
v tom byty obydlené  21072
z toho v rodin. domech  4987
v bytov. domech  15951
byty neobydlené v obydl. domech  1093
byty neobydlené v neobydl.domech  282
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  33
slouží k rekreaci  43

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  21072
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  4140
v osobním vlastnictví  1772
nájemní  9636
člena bytového družstva  4193
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  4361
2 místnosti  7072
3 místnosti  6754
4 místnosti  1840
5+ místností  893

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  21072
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  14273
vodovod v bytě  20942
vlastní splachov.záchod  20572
vlastní koupelna, sprchový kout  20214
ústřední topení  13806
etážové topení  2655
průměrný
počet
osob na byt  2.43
osob na obytnou místnost 8+m2  1
obytné plochy na byt  44.82
obytné plochy na osobu  18.31
obytných místn. na byt  2.44


© Český statistický úřad, 2005