Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Dolní Studénky, Kód obce: 553379, NUTS 4: CZ0715

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  1276
z toho ženy  638
Muži svobodní  267
ženatí  319
rozvedení  31
ovdovělí  21
nezjištěno  0
Ženy svobodné  203
vdané  321
rozvedené  29
ovdovělé  85
nezjištěno  0

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  1276
v tom ve věku 0-4  59
5-14  151
15-19  82
20-29  211
30-39  137
40-49  198
50-59  167
60-64  49
65-74  136
75+nezj.  86

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  1066
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  3
základní vč. neukončeného  263
vyučení a stř. odborné bez mat.  452
úplné střední s maturitou  256
vyšší odborné a nástavbové  31
vysokoškolské  57
nezjištěné vzdělání  4

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  1276
z toho
národnost
česká  1135
moravská  81
slezská  2
slovenská  20
romská  2
polská  3
německá  1
ukrajinská  1
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  1276
Věřící  449
z toho církev římskokatolická  402
církev českosl. husitská  12
českobratrská církev evangel.  9
pravoslavná církev  3
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  4
Bez vyznání  732
Nezjištěné vyznání  95

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  1276
Ekonomicky aktivní celkem  622
v tom zaměstnaní  550
z toho pracuj. důchodci  12
ženy na mat. dov.  6
nezaměstnaní  72
Ekonomicky neaktivní celkem  652
z toho nepracuj. důchodci  327
žáci, studenti, učni  218
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  2

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  1276
Ekonomicky aktivní celkem  622
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  27
průmysl  199
stavebnictví  46
obchod,opravy motor. vozidel  57
doprava, pošty a telekomunikace  46
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  32
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  55

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  499
z toho v rámci obce  30
v rámci okresu  415
v rámci kraje  7
do jiného kraje  18
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  398
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  151

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  430
v tom s 1 HD  370
se 2+ HD  60
Hospodařící domácnosti  493
v tom s 1 CD  487
se 2+ CD  6
Cenzové domácnosti  499
v tom úplné rodiny  321
z toho se závisl. dětmi  147
neúplné rodiny  50
z toho se závisl. dětmi  25
nerodinné domácnosti  11
domácnosti jednotlivců  117

10. Domovní fond
Domy úhrnem  383
z toho domy obydlené  353
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  342
bytové domy   6
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  341
obce, státu  1
SBD  0
domy
postavené
do 1919  59
1920-1945  39
1946-1980  183
1981-2001  70

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  353
z toho
podle
podlaží
1-2  350
3-4  3
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  255
vodovodem  353
plynem  258
ústředním topením  284

12. Bytový fond
Byty úhrnem  465
v tom byty obydlené  430
z toho v rodin. domech  399
v bytov. domech  24
byty neobydlené v obydl. domech  5
byty neobydlené v neobydl.domech  30
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  6
slouží k rekreaci  4

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  430
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  324
v osobním vlastnictví  10
nájemní  26
člena bytového družstva  0
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  54
2 místnosti  87
3 místnosti  139
4 místnosti  97
5+ místností  52

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  430
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  295
vodovod v bytě  425
vlastní splachov.záchod  414
vlastní koupelna, sprchový kout  414
ústřední topení  331
etážové topení  29
průměrný
počet
osob na byt  2.97
osob na obytnou místnost 8+m2  0.97
obytné plochy na byt  56.34
obytné plochy na osobu  18.96
obytných místn. na byt  3.06


© Český statistický úřad, 2005