Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Rakovník, Kód obce: 541656, NUTS 4: CZ021C

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  16695
z toho ženy  8607
Muži svobodní  3302
ženatí  3970
rozvedení  609
ovdovělí  187
nezjištěno  20
Ženy svobodné  2716
vdané  3998
rozvedené  876
ovdovělé  985
nezjištěno  32

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  16695
v tom ve věku 0-4  699
5-14  1991
15-19  1135
20-29  2774
30-39  2277
40-49  2562
50-59  2386
60-64  748
65-74  1346
75+nezj.  777

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  14005
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  63
základní vč. neukončeného  2884
vyučení a stř. odborné bez mat.  5108
úplné střední s maturitou  4118
vyšší odborné a nástavbové  521
vysokoškolské  1207
nezjištěné vzdělání  104

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  16695
z toho
národnost
česká  16023
moravská  31
slezská  2
slovenská  169
romská  7
polská  61
německá  14
ukrajinská  22
vietnamská  68

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  16695
Věřící  2165
z toho církev římskokatolická  1448
církev českosl. husitská  318
českobratrská církev evangel.  67
pravoslavná církev  33
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  26
Bez vyznání  13710
Nezjištěné vyznání  820

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  16695
Ekonomicky aktivní celkem  8856
v tom zaměstnaní  8287
z toho pracuj. důchodci  350
ženy na mat. dov.  195
nezaměstnaní  569
Ekonomicky neaktivní celkem  7767
z toho nepracuj. důchodci  3574
žáci, studenti, učni  2939
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  72

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  16695
Ekonomicky aktivní celkem  8856
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  200
průmysl  2455
stavebnictví  728
obchod,opravy motor. vozidel  888
doprava, pošty a telekomunikace  656
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  842
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  1073

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  7462
z toho v rámci obce  5523
v rámci okresu  816
v rámci kraje  201
do jiného kraje  671
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  1314
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  376

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  6302
v tom s 1 HD  5801
se 2+ HD  501
Hospodařící domácnosti  6869
v tom s 1 CD  6785
se 2+ CD  84
Cenzové domácnosti  6955
v tom úplné rodiny  3947
z toho se závisl. dětmi  1872
neúplné rodiny  926
z toho se závisl. dětmi  596
nerodinné domácnosti  120
domácnosti jednotlivců  1962

10. Domovní fond
Domy úhrnem  2325
z toho domy obydlené  2134
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  1695
bytové domy   391
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  1673
obce, státu  71
SBD  92
domy
postavené
do 1919  267
1920-1945  606
1946-1980  811
1981-2001  420

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  2134
z toho
podle
podlaží
1-2  1737
3-4  280
5+  107
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  2043
vodovodem  2120
plynem  1995
ústředním topením  1708

12. Bytový fond
Byty úhrnem  6871
v tom byty obydlené  6302
z toho v rodin. domech  1927
v bytov. domech  4303
byty neobydlené v obydl. domech  363
byty neobydlené v neobydl.domech  206
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  31
slouží k rekreaci  20

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  6302
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  1622
v osobním vlastnictví  2429
nájemní  816
člena bytového družstva  1081
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  757
2 místnosti  2119
3 místnosti  2440
4 místnosti  626
5+ místností  338

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  6302
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  5607
vodovod v bytě  6277
vlastní splachov.záchod  6209
vlastní koupelna, sprchový kout  6195
ústřední topení  4946
etážové topení  415
průměrný
počet
osob na byt  2.63
osob na obytnou místnost 8+m2  0.99
obytné plochy na byt  46.61
obytné plochy na osobu  17.69
obytných místn. na byt  2.65


© Český statistický úřad, 2005