Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Velké Losiny, Kód obce: 541265, NUTS 4: CZ0715

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  2889
z toho ženy  1464
Muži svobodní  586
ženatí  704
rozvedení  103
ovdovělí  27
nezjištěno  5
Ženy svobodné  479
vdané  697
rozvedené  109
ovdovělé  175
nezjištěno  4

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  2889
v tom ve věku 0-4  120
5-14  359
15-19  172
20-29  499
30-39  348
40-49  406
50-59  471
60-64  143
65-74  213
75+nezj.  158

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  2410
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  14
základní vč. neukončeného  599
vyučení a stř. odborné bez mat.  1078
úplné střední s maturitou  507
vyšší odborné a nástavbové  63
vysokoškolské  129
nezjištěné vzdělání  20

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  2889
z toho
národnost
česká  2554
moravská  210
slezská  1
slovenská  61
romská  0
polská  11
německá  14
ukrajinská  1
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  2889
Věřící  952
z toho církev římskokatolická  828
církev českosl. husitská  11
českobratrská církev evangel.  18
pravoslavná církev  28
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  7
Bez vyznání  1760
Nezjištěné vyznání  177

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  2889
Ekonomicky aktivní celkem  1477
v tom zaměstnaní  1359
z toho pracuj. důchodci  40
ženy na mat. dov.  17
nezaměstnaní  118
Ekonomicky neaktivní celkem  1405
z toho nepracuj. důchodci  667
žáci, studenti, učni  498
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  7

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  2889
Ekonomicky aktivní celkem  1477
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  138
průmysl  467
stavebnictví  148
obchod,opravy motor. vozidel  103
doprava, pošty a telekomunikace  85
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  44
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  197

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  1233
z toho v rámci obce  422
v rámci okresu  662
v rámci kraje  20
do jiného kraje  83
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  657
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  145

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  972
v tom s 1 HD  828
se 2+ HD  144
Hospodařící domácnosti  1146
v tom s 1 CD  1121
se 2+ CD  25
Cenzové domácnosti  1171
v tom úplné rodiny  701
z toho se závisl. dětmi  312
neúplné rodiny  143
z toho se závisl. dětmi  83
nerodinné domácnosti  11
domácnosti jednotlivců  316

10. Domovní fond
Domy úhrnem  681
z toho domy obydlené  605
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  546
bytové domy   45
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  539
obce, státu  11
SBD  22
domy
postavené
do 1919  130
1920-1945  119
1946-1980  181
1981-2001  169

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  605
z toho
podle
podlaží
1-2  564
3-4  34
5+  3
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  330
vodovodem  594
plynem  374
ústředním topením  515

12. Bytový fond
Byty úhrnem  1091
v tom byty obydlené  972
z toho v rodin. domech  637
v bytov. domech  322
byty neobydlené v obydl. domech  42
byty neobydlené v neobydl.domech  77
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  15
slouží k rekreaci  30

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  972
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  540
v osobním vlastnictví  126
nájemní  98
člena bytového družstva  116
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  54
2 místnosti  237
3 místnosti  384
4 místnosti  174
5+ místností  119

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  972
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  462
vodovod v bytě  957
vlastní splachov.záchod  924
vlastní koupelna, sprchový kout  937
ústřední topení  764
etážové topení  93
průměrný
počet
osob na byt  2.95
osob na obytnou místnost 8+m2  0.95
obytné plochy na byt  56.82
obytné plochy na osobu  19.18
obytných místn. na byt  3.13


© Český statistický úřad, 2005