Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Úsov, Kód obce: 541222, NUTS 4: CZ0715

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  1196
z toho ženy  616
Muži svobodní  247
ženatí  291
rozvedení  34
ovdovělí  8
nezjištěno  0
Ženy svobodné  216
vdané  294
rozvedené  21
ovdovělé  84
nezjištěno  1

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  1196
v tom ve věku 0-4  63
5-14  177
15-19  87
20-29  179
30-39  183
40-49  156
50-59  143
60-64  52
65-74  97
75+nezj.  59

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  956
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  5
základní vč. neukončeného  320
vyučení a stř. odborné bez mat.  392
úplné střední s maturitou  185
vyšší odborné a nástavbové  18
vysokoškolské  34
nezjištěné vzdělání  2

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  1196
z toho
národnost
česká  1076
moravská  108
slezská  0
slovenská  4
romská  0
polská  0
německá  0
ukrajinská  1
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  1196
Věřící  446
z toho církev římskokatolická  368
církev českosl. husitská  18
českobratrská církev evangel.  7
pravoslavná církev  14
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0
Bez vyznání  695
Nezjištěné vyznání  55

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  1196
Ekonomicky aktivní celkem  571
v tom zaměstnaní  514
z toho pracuj. důchodci  8
ženy na mat. dov.  10
nezaměstnaní  57
Ekonomicky neaktivní celkem  625
z toho nepracuj. důchodci  274
žáci, studenti, učni  238
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  0

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  1196
Ekonomicky aktivní celkem  571
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  94
průmysl  208
stavebnictví  47
obchod,opravy motor. vozidel  44
doprava, pošty a telekomunikace  42
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  27
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  33

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  460
z toho v rámci obce  100
v rámci okresu  268
v rámci kraje  49
do jiného kraje  34
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  310
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  62

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  414
v tom s 1 HD  397
se 2+ HD  17
Hospodařící domácnosti  432
v tom s 1 CD  425
se 2+ CD  7
Cenzové domácnosti  439
v tom úplné rodiny  302
z toho se závisl. dětmi  164
neúplné rodiny  36
z toho se závisl. dětmi  18
nerodinné domácnosti  3
domácnosti jednotlivců  98

10. Domovní fond
Domy úhrnem  344
z toho domy obydlené  305
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  284
bytové domy   14
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  286
obce, státu  11
SBD  1
domy
postavené
do 1919  77
1920-1945  25
1946-1980  106
1981-2001  97

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  305
z toho
podle
podlaží
1-2  297
3-4  6
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  53
vodovodem  301
plynem  81
ústředním topením  237

12. Bytový fond
Byty úhrnem  471
v tom byty obydlené  414
z toho v rodin. domech  340
v bytov. domech  64
byty neobydlené v obydl. domech  18
byty neobydlené v neobydl.domech  39
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  8
slouží k rekreaci  16

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  414
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  277
v osobním vlastnictví  6
nájemní  54
člena bytového družstva  3
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  32
2 místnosti  109
3 místnosti  144
4 místnosti  63
5+ místností  66

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  414
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  84
vodovod v bytě  406
vlastní splachov.záchod  391
vlastní koupelna, sprchový kout  401
ústřední topení  248
etážové topení  37
průměrný
počet
osob na byt  2.89
osob na obytnou místnost 8+m2  0.92
obytné plochy na byt  58.59
obytné plochy na osobu  20.3
obytných místn. na byt  3.14


© Český statistický úřad, 2005