Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Oskava, Kód obce: 540544, NUTS 4: CZ0715

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  1695
z toho ženy  836
Muži svobodní  381
ženatí  407
rozvedení  53
ovdovělí  15
nezjištěno  3
Ženy svobodné  285
vdané  390
rozvedené  54
ovdovělé  103
nezjištěno  4

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  1695
v tom ve věku 0-4  98
5-14  195
15-19  102
20-29  318
30-39  210
40-49  226
50-59  251
60-64  80
65-74  142
75+nezj.  73

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  1402
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  5
základní vč. neukončeného  495
vyučení a stř. odborné bez mat.  591
úplné střední s maturitou  227
vyšší odborné a nástavbové  23
vysokoškolské  36
nezjištěné vzdělání  25

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  1695
z toho
národnost
česká  1508
moravská  94
slezská  0
slovenská  56
romská  0
polská  1
německá  9
ukrajinská  2
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  1695
Věřící  586
z toho církev římskokatolická  509
církev českosl. husitská  7
českobratrská církev evangel.  15
pravoslavná církev  5
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  7
Bez vyznání  974
Nezjištěné vyznání  135

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  1695
Ekonomicky aktivní celkem  845
v tom zaměstnaní  732
z toho pracuj. důchodci  4
ženy na mat. dov.  12
nezaměstnaní  113
Ekonomicky neaktivní celkem  832
z toho nepracuj. důchodci  393
žáci, studenti, učni  260
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  18

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  1695
Ekonomicky aktivní celkem  845
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  107
průmysl  299
stavebnictví  85
obchod,opravy motor. vozidel  47
doprava, pošty a telekomunikace  21
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  37
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  46

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  691
z toho v rámci obce  343
v rámci okresu  149
v rámci kraje  88
do jiného kraje  67
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  221
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  89

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  552
v tom s 1 HD  450
se 2+ HD  102
Hospodařící domácnosti  684
v tom s 1 CD  673
se 2+ CD  11
Cenzové domácnosti  695
v tom úplné rodiny  405
z toho se závisl. dětmi  183
neúplné rodiny  78
z toho se závisl. dětmi  50
nerodinné domácnosti  12
domácnosti jednotlivců  200

10. Domovní fond
Domy úhrnem  486
z toho domy obydlené  401
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  366
bytové domy   23
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  351
obce, státu  19
SBD  6
domy
postavené
do 1919  94
1920-1945  88
1946-1980  139
1981-2001  69

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  401
z toho
podle
podlaží
1-2  384
3-4  10
5+  2
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  127
vodovodem  370
plynem  99
ústředním topením  285

12. Bytový fond
Byty úhrnem  649
v tom byty obydlené  552
z toho v rodin. domech  402
v bytov. domech  137
byty neobydlené v obydl. domech  7
byty neobydlené v neobydl.domech  90
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  5
slouží k rekreaci  59

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  552
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  314
v osobním vlastnictví  32
nájemní  83
člena bytového družstva  50
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  29
2 místnosti  168
3 místnosti  226
4 místnosti  76
5+ místností  49

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  552
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  109
vodovod v bytě  518
vlastní splachov.záchod  491
vlastní koupelna, sprchový kout  505
ústřední topení  326
etážové topení  58
průměrný
počet
osob na byt  3.05
osob na obytnou místnost 8+m2  1.04
obytné plochy na byt  55.46
obytné plochy na osobu  18.05
obytných místn. na byt  2.95


© Český statistický úřad, 2005