Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Moravičany, Kód obce: 540480, NUTS 4: CZ0715

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  1192
z toho ženy  613
Muži svobodní  234
ženatí  301
rozvedení  25
ovdovělí  16
nezjištěno  3
Ženy svobodné  198
vdané  304
rozvedené  26
ovdovělé  82
nezjištěno  3

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  1192
v tom ve věku 0-4  63
5-14  137
15-19  73
20-29  209
30-39  151
40-49  154
50-59  168
60-64  75
65-74  98
75+nezj.  64

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  992
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  4
základní vč. neukončeného  281
vyučení a stř. odborné bez mat.  458
úplné střední s maturitou  196
vyšší odborné a nástavbové  17
vysokoškolské  28
nezjištěné vzdělání  8

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  1192
z toho
národnost
česká  1052
moravská  116
slezská  2
slovenská  7
romská  0
polská  0
německá  2
ukrajinská  0
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  1192
Věřící  537
z toho církev římskokatolická  459
církev českosl. husitská  45
českobratrská církev evangel.  9
pravoslavná církev  5
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0
Bez vyznání  607
Nezjištěné vyznání  48

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  1192
Ekonomicky aktivní celkem  615
v tom zaměstnaní  564
z toho pracuj. důchodci  14
ženy na mat. dov.  23
nezaměstnaní  51
Ekonomicky neaktivní celkem  571
z toho nepracuj. důchodci  289
žáci, studenti, učni  185
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  6

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  1192
Ekonomicky aktivní celkem  615
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  44
průmysl  309
stavebnictví  40
obchod,opravy motor. vozidel  31
doprava, pošty a telekomunikace  37
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  28
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  35

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  526
z toho v rámci obce  97
v rámci okresu  329
v rámci kraje  72
do jiného kraje  17
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  380
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  116

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  421
v tom s 1 HD  393
se 2+ HD  28
Hospodařící domácnosti  453
v tom s 1 CD  442
se 2+ CD  11
Cenzové domácnosti  464
v tom úplné rodiny  300
z toho se závisl. dětmi  142
neúplné rodiny  38
z toho se závisl. dětmi  18
nerodinné domácnosti  6
domácnosti jednotlivců  120

10. Domovní fond
Domy úhrnem  395
z toho domy obydlené  350
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  341
bytové domy   2
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  332
obce, státu  6
SBD  7
domy
postavené
do 1919  59
1920-1945  43
1946-1980  162
1981-2001  85

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  350
z toho
podle
podlaží
1-2  346
3-4  3
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  68
vodovodem  346
plynem  205
ústředním topením  277

12. Bytový fond
Byty úhrnem  480
v tom byty obydlené  421
z toho v rodin. domech  398
v bytov. domech  8
byty neobydlené v obydl. domech  14
byty neobydlené v neobydl.domech  45
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  9
slouží k rekreaci  13

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  421
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  315
v osobním vlastnictví  0
nájemní  18
člena bytového družstva  13
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  46
2 místnosti  104
3 místnosti  131
4 místnosti  77
5+ místností  59

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  421
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  225
vodovod v bytě  411
vlastní splachov.záchod  389
vlastní koupelna, sprchový kout  389
ústřední topení  301
etážové topení  24
průměrný
počet
osob na byt  2.83
osob na obytnou místnost 8+m2  0.93
obytné plochy na byt  57.9
obytné plochy na osobu  20.27
obytných místn. na byt  3.06


© Český statistický úřad, 2005