Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Loučná nad Desnou, Kód obce: 540226, NUTS 4: CZ0715

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  1933
z toho ženy  959
Muži svobodní  431
ženatí  432
rozvedení  89
ovdovělí  18
nezjištěno  4
Ženy svobodné  318
vdané  439
rozvedené  82
ovdovělé  113
nezjištěno  7

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  1933
v tom ve věku 0-4  105
5-14  232
15-19  103
20-29  368
30-39  234
40-49  266
50-59  292
60-64  108
65-74  120
75+nezj.  105

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  1596
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  9
základní vč. neukončeného  420
vyučení a stř. odborné bez mat.  699
úplné střední s maturitou  338
vyšší odborné a nástavbové  48
vysokoškolské  60
nezjištěné vzdělání  22

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  1933
z toho
národnost
česká  1736
moravská  110
slezská  0
slovenská  36
romská  0
polská  16
německá  12
ukrajinská  2
vietnamská  2

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  1933
Věřící  580
z toho církev římskokatolická  517
církev českosl. husitská  4
českobratrská církev evangel.  9
pravoslavná církev  20
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  3
Bez vyznání  1190
Nezjištěné vyznání  163

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  1933
Ekonomicky aktivní celkem  982
v tom zaměstnaní  893
z toho pracuj. důchodci  28
ženy na mat. dov.  22
nezaměstnaní  89
Ekonomicky neaktivní celkem  933
z toho nepracuj. důchodci  426
žáci, studenti, učni  306
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  18

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  1933
Ekonomicky aktivní celkem  982
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  95
průmysl  353
stavebnictví  69
obchod,opravy motor. vozidel  56
doprava, pošty a telekomunikace  50
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  25
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  75

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  800
z toho v rámci obce  423
v rámci okresu  242
v rámci kraje  15
do jiného kraje  57
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  239
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  73

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  689
v tom s 1 HD  619
se 2+ HD  70
Hospodařící domácnosti  777
v tom s 1 CD  760
se 2+ CD  17
Cenzové domácnosti  794
v tom úplné rodiny  439
z toho se závisl. dětmi  205
neúplné rodiny  105
z toho se závisl. dětmi  58
nerodinné domácnosti  11
domácnosti jednotlivců  239

10. Domovní fond
Domy úhrnem  407
z toho domy obydlené  355
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  309
bytové domy   35
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  291
obce, státu  25
SBD  5
domy
postavené
do 1919  81
1920-1945  72
1946-1980  109
1981-2001  87

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  355
z toho
podle
podlaží
1-2  321
3-4  27
5+  3
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  32
vodovodem  352
plynem  164
ústředním topením  266

12. Bytový fond
Byty úhrnem  770
v tom byty obydlené  689
z toho v rodin. domech  349
v bytov. domech  326
byty neobydlené v obydl. domech  28
byty neobydlené v neobydl.domech  53
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  5
slouží k rekreaci  21

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  689
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  273
v osobním vlastnictví  83
nájemní  229
člena bytového družstva  48
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  60
2 místnosti  226
3 místnosti  247
4 místnosti  85
5+ místností  68

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  689
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  175
vodovod v bytě  682
vlastní splachov.záchod  655
vlastní koupelna, sprchový kout  662
ústřední topení  504
etážové topení  67
průměrný
počet
osob na byt  2.78
osob na obytnou místnost 8+m2  0.98
obytné plochy na byt  52.2
obytné plochy na osobu  18.73
obytných místn. na byt  2.84


© Český statistický úřad, 2005