Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Loštice, Kód obce: 540196, NUTS 4: CZ0715

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  3063
z toho ženy  1614
Muži svobodní  585
ženatí  750
rozvedení  73
ovdovělí  40
nezjištěno  1
Ženy svobodné  523
vdané  755
rozvedené  107
ovdovělé  229
nezjištěno  0

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  3063
v tom ve věku 0-4  128
5-14  356
15-19  169
20-29  581
30-39  363
40-49  395
50-59  445
60-64  154
65-74  245
75+nezj.  227

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  2579
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  5
základní vč. neukončeného  636
vyučení a stř. odborné bez mat.  1068
úplné střední s maturitou  655
vyšší odborné a nástavbové  67
vysokoškolské  145
nezjištěné vzdělání  3

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  3063
z toho
národnost
česká  2730
moravská  255
slezská  0
slovenská  21
romská  0
polská  0
německá  3
ukrajinská  19
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  3063
Věřící  1246
z toho církev římskokatolická  956
církev českosl. husitská  189
českobratrská církev evangel.  21
pravoslavná církev  20
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0
Bez vyznání  1601
Nezjištěné vyznání  216

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  3063
Ekonomicky aktivní celkem  1580
v tom zaměstnaní  1459
z toho pracuj. důchodci  34
ženy na mat. dov.  22
nezaměstnaní  121
Ekonomicky neaktivní celkem  1477
z toho nepracuj. důchodci  750
žáci, studenti, učni  502
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  6

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  3063
Ekonomicky aktivní celkem  1580
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  75
průmysl  793
stavebnictví  73
obchod,opravy motor. vozidel  128
doprava, pošty a telekomunikace  82
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  66
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  139

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  1309
z toho v rámci obce  614
v rámci okresu  529
v rámci kraje  93
do jiného kraje  59
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  578
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  139

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  1050
v tom s 1 HD  945
se 2+ HD  105
Hospodařící domácnosti  1176
v tom s 1 CD  1153
se 2+ CD  23
Cenzové domácnosti  1201
v tom úplné rodiny  756
z toho se závisl. dětmi  319
neúplné rodiny  135
z toho se závisl. dětmi  79
nerodinné domácnosti  20
domácnosti jednotlivců  290

10. Domovní fond
Domy úhrnem  761
z toho domy obydlené  678
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  627
bytové domy   36
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  628
obce, státu  12
SBD  10
domy
postavené
do 1919  131
1920-1945  106
1946-1980  293
1981-2001  148

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  678
z toho
podle
podlaží
1-2  647
3-4  24
5+  7
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  309
vodovodem  670
plynem  471
ústředním topením  550

12. Bytový fond
Byty úhrnem  1185
v tom byty obydlené  1050
z toho v rodin. domech  732
v bytov. domech  299
byty neobydlené v obydl. domech  49
byty neobydlené v neobydl.domech  86
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  14
slouží k rekreaci  24

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  1050
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  612
v osobním vlastnictví  80
nájemní  88
člena bytového družstva  152
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  82
2 místnosti  285
3 místnosti  405
4 místnosti  175
5+ místností  102

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  1050
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  675
vodovod v bytě  1036
vlastní splachov.záchod  1012
vlastní koupelna, sprchový kout  1015
ústřední topení  850
etážové topení  75
průměrný
počet
osob na byt  2.84
osob na obytnou místnost 8+m2  0.96
obytné plochy na byt  55.3
obytné plochy na osobu  19.49
obytných místn. na byt  2.96


© Český statistický úřad, 2005