Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Bohdíkov, Kód obce: 525804, NUTS 4: CZ0715

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  1407
z toho ženy  722
Muži svobodní  306
ženatí  327
rozvedení  33
ovdovělí  19
nezjištěno  0
Ženy svobodné  251
vdané  325
rozvedené  49
ovdovělé  96
nezjištěno  1

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  1407
v tom ve věku 0-4  62
5-14  188
15-19  84
20-29  258
30-39  182
40-49  196
50-59  181
60-64  68
65-74  107
75+nezj.  81

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  1157
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  9
základní vč. neukončeného  338
vyučení a stř. odborné bez mat.  500
úplné střední s maturitou  250
vyšší odborné a nástavbové  18
vysokoškolské  36
nezjištěné vzdělání  6

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  1407
z toho
národnost
česká  1290
moravská  75
slezská  0
slovenská  23
romská  3
polská  2
německá  5
ukrajinská  0
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  1407
Věřící  533
z toho církev římskokatolická  482
církev českosl. husitská  24
českobratrská církev evangel.  10
pravoslavná církev  0
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0
Bez vyznání  754
Nezjištěné vyznání  120

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  1407
Ekonomicky aktivní celkem  684
v tom zaměstnaní  611
z toho pracuj. důchodci  11
ženy na mat. dov.  6
nezaměstnaní  73
Ekonomicky neaktivní celkem  712
z toho nepracuj. důchodci  335
žáci, studenti, učni  245
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  11

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  1407
Ekonomicky aktivní celkem  684
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  74
průmysl  239
stavebnictví  86
obchod,opravy motor. vozidel  49
doprava, pošty a telekomunikace  66
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  33
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  56

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  559
z toho v rámci obce  115
v rámci okresu  374
v rámci kraje  17
do jiného kraje  39
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  375
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  119

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  490
v tom s 1 HD  455
se 2+ HD  35
Hospodařící domácnosti  538
v tom s 1 CD  531
se 2+ CD  7
Cenzové domácnosti  545
v tom úplné rodiny  327
z toho se závisl. dětmi  152
neúplné rodiny  60
z toho se závisl. dětmi  35
nerodinné domácnosti  13
domácnosti jednotlivců  145

10. Domovní fond
Domy úhrnem  429
z toho domy obydlené  371
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  352
bytové domy   13
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  348
obce, státu  8
SBD  1
domy
postavené
do 1919  79
1920-1945  65
1946-1980  155
1981-2001  72

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  371
z toho
podle
podlaží
1-2  368
3-4  3
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  0
vodovodem  368
plynem  16
ústředním topením  268

12. Bytový fond
Byty úhrnem  565
v tom byty obydlené  490
z toho v rodin. domech  433
v bytov. domech  50
byty neobydlené v obydl. domech  16
byty neobydlené v neobydl.domech  59
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  6
slouží k rekreaci  23

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  490
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  366
v osobním vlastnictví  15
nájemní  43
člena bytového družstva  5
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  38
2 místnosti  183
3 místnosti  162
4 místnosti  64
5+ místností  42

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  490
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  9
vodovod v bytě  480
vlastní splachov.záchod  450
vlastní koupelna, sprchový kout  448
ústřední topení  352
etážové topení  35
průměrný
počet
osob na byt  2.83
osob na obytnou místnost 8+m2  1.01
obytné plochy na byt  52.71
obytné plochy na osobu  18.56
obytných místn. na byt  2.8


© Český statistický úřad, 2005