Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Šumperk, Kód obce: 523704, NUTS 4: CZ0715

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  29490
z toho ženy  15359
Muži svobodní  5950
ženatí  6539
rozvedení  1188
ovdovělí  347
nezjištěno  107
Ženy svobodné  5079
vdané  6585
rozvedené  1813
ovdovělé  1759
nezjištěno  123

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  29490
v tom ve věku 0-4  1181
5-14  3430
15-19  1948
20-29  4971
30-39  3851
40-49  4339
50-59  4223
60-64  1411
65-74  2391
75+nezj.  1745

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  24879
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  63
základní vč. neukončeného  5138
vyučení a stř. odborné bez mat.  8570
úplné střední s maturitou  7006
vyšší odborné a nástavbové  989
vysokoškolské  2772
nezjištěné vzdělání  341

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  29490
z toho
národnost
česká  26368
moravská  1633
slezská  7
slovenská  342
romská  55
polská  56
německá  110
ukrajinská  27
vietnamská  44

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  29490
Věřící  8154
z toho církev římskokatolická  6519
církev českosl. husitská  217
českobratrská církev evangel.  319
pravoslavná církev  180
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  33
Bez vyznání  19050
Nezjištěné vyznání  2286

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  29490
Ekonomicky aktivní celkem  14983
v tom zaměstnaní  13432
z toho pracuj. důchodci  422
ženy na mat. dov.  204
nezaměstnaní  1551
Ekonomicky neaktivní celkem  14249
z toho nepracuj. důchodci  6753
žáci, studenti, učni  5262
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  258

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  29490
Ekonomicky aktivní celkem  14983
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  261
průmysl  3920
stavebnictví  1306
obchod,opravy motor. vozidel  1459
doprava, pošty a telekomunikace  1056
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  912
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  2199

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  12132
z toho v rámci obce  8800
v rámci okresu  1496
v rámci kraje  317
do jiného kraje  842
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  1779
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  300

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  11125
v tom s 1 HD  10035
se 2+ HD  1090
Hospodařící domácnosti  12620
v tom s 1 CD  12512
se 2+ CD  108
Cenzové domácnosti  12729
v tom úplné rodiny  6511
z toho se závisl. dětmi  3000
neúplné rodiny  1864
z toho se závisl. dětmi  1226
nerodinné domácnosti  283
domácnosti jednotlivců  4071

10. Domovní fond
Domy úhrnem  2382
z toho domy obydlené  2308
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  1335
bytové domy   875
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  1485
obce, státu  150
SBD  144
domy
postavené
do 1919  358
1920-1945  610
1946-1980  904
1981-2001  411

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  2308
z toho
podle
podlaží
1-2  1382
3-4  665
5+  251
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  2101
vodovodem  2300
plynem  2148
ústředním topením  1652

12. Bytový fond
Byty úhrnem  11856
v tom byty obydlené  11125
z toho v rodin. domech  1830
v bytov. domech  9166
byty neobydlené v obydl. domech  635
byty neobydlené v neobydl.domech  96
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  21
slouží k rekreaci  7

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  11125
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  1560
v osobním vlastnictví  3411
nájemní  2379
člena bytového družstva  3148
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  1202
2 místnosti  3889
3 místnosti  4824
4 místnosti  799
5+ místností  364

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  11125
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  10192
vodovod v bytě  11082
vlastní splachov.záchod  11004
vlastní koupelna, sprchový kout  10972
ústřední topení  7799
etážové topení  1775
průměrný
počet
osob na byt  2.58
osob na obytnou místnost 8+m2  1.01
obytné plochy na byt  44
obytné plochy na osobu  16.96
obytných místn. na byt  2.58


© Český statistický úřad, 2005