Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Sobotín, Kód obce: 540986, NUTS 4: CZ0715

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  2512
z toho ženy  1283
Muži svobodní  542
ženatí  544
rozvedení  102
ovdovělí  38
nezjištěno  3
Ženy svobodné  441
vdané  541
rozvedené  102
ovdovělé  194
nezjištěno  5

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  2512
v tom ve věku 0-4  110
5-14  270
15-19  153
20-29  456
30-39  272
40-49  379
50-59  381
60-64  99
65-74  206
75+nezj.  186

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  2132
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  12
základní vč. neukončeného  697
vyučení a stř. odborné bez mat.  887
úplné střední s maturitou  382
vyšší odborné a nástavbové  39
vysokoškolské  92
nezjištěné vzdělání  23

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  2512
z toho
národnost
česká  2251
moravská  101
slezská  1
slovenská  62
romská  1
polská  25
německá  23
ukrajinská  3
vietnamská  2

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  2512
Věřící  933
z toho církev římskokatolická  759
církev českosl. husitská  15
českobratrská církev evangel.  45
pravoslavná církev  42
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  3
Bez vyznání  1399
Nezjištěné vyznání  180

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  2512
Ekonomicky aktivní celkem  1267
v tom zaměstnaní  1125
z toho pracuj. důchodci  24
ženy na mat. dov.  35
nezaměstnaní  142
Ekonomicky neaktivní celkem  1229
z toho nepracuj. důchodci  652
žáci, studenti, učni  375
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  16

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  2512
Ekonomicky aktivní celkem  1267
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  90
průmysl  464
stavebnictví  87
obchod,opravy motor. vozidel  106
doprava, pošty a telekomunikace  66
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  61
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  124

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  982
z toho v rámci obce  324
v rámci okresu  549
v rámci kraje  16
do jiného kraje  61
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  526
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  149

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  766
v tom s 1 HD  650
se 2+ HD  116
Hospodařící domácnosti  939
v tom s 1 CD  910
se 2+ CD  29
Cenzové domácnosti  968
v tom úplné rodiny  552
z toho se závisl. dětmi  245
neúplné rodiny  139
z toho se závisl. dětmi  82
nerodinné domácnosti  12
domácnosti jednotlivců  265

10. Domovní fond
Domy úhrnem  604
z toho domy obydlené  537
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  488
bytové domy   35
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  467
obce, státu  19
SBD  5
domy
postavené
do 1919  131
1920-1945  87
1946-1980  179
1981-2001  127

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  537
z toho
podle
podlaží
1-2  504
3-4  26
5+  1
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  139
vodovodem  517
plynem  42
ústředním topením  426

12. Bytový fond
Byty úhrnem  864
v tom byty obydlené  766
z toho v rodin. domech  564
v bytov. domech  190
byty neobydlené v obydl. domech  30
byty neobydlené v neobydl.domech  68
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  13
slouží k rekreaci  22

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  766
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  453
v osobním vlastnictví  83
nájemní  113
člena bytového družstva  37
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  53
2 místnosti  221
3 místnosti  260
4 místnosti  132
5+ místností  88

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  766
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  70
vodovod v bytě  742
vlastní splachov.záchod  717
vlastní koupelna, sprchový kout  731
ústřední topení  495
etážové topení  61
průměrný
počet
osob na byt  3.02
osob na obytnou místnost 8+m2  1.01
obytné plochy na byt  56.86
obytné plochy na osobu  18.56
obytných místn. na byt  3.04


© Český statistický úřad, 2005