Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Rejchartice, Kód obce: 553395, NUTS 4: CZ0715

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  161
z toho ženy  71
Muži svobodní  48
ženatí  29
rozvedení  8
ovdovělí  5
nezjištěno  0
Ženy svobodné  28
vdané  28
rozvedené  5
ovdovělé  10
nezjištěno  0

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  161
v tom ve věku 0-4  14
5-14  17
15-19  13
20-29  30
30-39  27
40-49  22
50-59  23
60-64  1
65-74  10
75+nezj.  4

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  130
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  1
základní vč. neukončeného  44
vyučení a stř. odborné bez mat.  72
úplné střední s maturitou  10
vyšší odborné a nástavbové  3
vysokoškolské  0
nezjištěné vzdělání  0

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  161
z toho
národnost
česká  147
moravská  12
slezská  0
slovenská  0
romská  0
polská  0
německá  0
ukrajinská  0
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  161
Věřící  39
z toho církev římskokatolická  32
církev českosl. husitská  2
českobratrská církev evangel.  2
pravoslavná církev  0
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0
Bez vyznání  122
Nezjištěné vyznání  0

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  161
Ekonomicky aktivní celkem  88
v tom zaměstnaní  72
z toho pracuj. důchodci  0
ženy na mat. dov.  6
nezaměstnaní  16
Ekonomicky neaktivní celkem  73
z toho nepracuj. důchodci  27
žáci, studenti, učni  26
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  0

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  161
Ekonomicky aktivní celkem  88
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  8
průmysl  32
stavebnictví  10
obchod,opravy motor. vozidel  6
doprava, pošty a telekomunikace  3
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  2
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  8

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  66
z toho v rámci obce  5
v rámci okresu  52
v rámci kraje  3
do jiného kraje  6
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  52
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  23

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  48
v tom s 1 HD  34
se 2+ HD  14
Hospodařící domácnosti  64
v tom s 1 CD  59
se 2+ CD  5
Cenzové domácnosti  69
v tom úplné rodiny  30
z toho se závisl. dětmi  15
neúplné rodiny  13
z toho se závisl. dětmi  9
nerodinné domácnosti  1
domácnosti jednotlivců  25

10. Domovní fond
Domy úhrnem  49
z toho domy obydlené  38
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  36
bytové domy   2
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  36
obce, státu  1
SBD  0
domy
postavené
do 1919  11
1920-1945  7
1946-1980  14
1981-2001  5

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  38
z toho
podle
podlaží
1-2  37
3-4  0
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  0
vodovodem  37
plynem  1
ústředním topením  27

12. Bytový fond
Byty úhrnem  59
v tom byty obydlené  48
z toho v rodin. domech  38
v bytov. domech  10
byty neobydlené v obydl. domech  0
byty neobydlené v neobydl.domech  11
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  2
slouží k rekreaci  6

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  48
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  34
v osobním vlastnictví  0
nájemní  10
člena bytového družstva  0
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  4
2 místnosti  19
3 místnosti  9
4 místnosti  11
5+ místností  3

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  48
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  0
vodovod v bytě  46
vlastní splachov.záchod  42
vlastní koupelna, sprchový kout  41
ústřední topení  27
etážové topení  3
průměrný
počet
osob na byt  3.23
osob na obytnou místnost 8+m2  1.17
obytné plochy na byt  55.5
obytné plochy na osobu  16.47
obytných místn. na byt  2.87


© Český statistický úřad, 2005