Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Postřelmov, Kód obce: 540773, NUTS 4: CZ0715

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  3235
z toho ženy  1675
Muži svobodní  660
ženatí  754
rozvedení  106
ovdovělí  37
nezjištěno  3
Ženy svobodné  587
vdané  767
rozvedené  127
ovdovělé  191
nezjištěno  3

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  3235
v tom ve věku 0-4  133
5-14  444
15-19  239
20-29  494
30-39  452
40-49  488
50-59  454
60-64  139
65-74  219
75+nezj.  173

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  2658
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  10
základní vč. neukončeného  607
vyučení a stř. odborné bez mat.  1138
úplné střední s maturitou  664
vyšší odborné a nástavbové  64
vysokoškolské  161
nezjištěné vzdělání  14

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  3235
z toho
národnost
česká  2949
moravská  184
slezská  2
slovenská  49
romská  0
polská  13
německá  14
ukrajinská  2
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  3235
Věřící  1301
z toho církev římskokatolická  1184
církev českosl. husitská  12
českobratrská církev evangel.  23
pravoslavná církev  4
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  1
Bez vyznání  1699
Nezjištěné vyznání  235

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  3235
Ekonomicky aktivní celkem  1615
v tom zaměstnaní  1440
z toho pracuj. důchodci  23
ženy na mat. dov.  30
nezaměstnaní  175
Ekonomicky neaktivní celkem  1615
z toho nepracuj. důchodci  707
žáci, studenti, učni  648
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  5

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  3235
Ekonomicky aktivní celkem  1615
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  57
průmysl  687
stavebnictví  158
obchod,opravy motor. vozidel  136
doprava, pošty a telekomunikace  81
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  72
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  135

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  1297
z toho v rámci obce  455
v rámci okresu  666
v rámci kraje  23
do jiného kraje  106
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  659
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  229

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  1157
v tom s 1 HD  1055
se 2+ HD  102
Hospodařící domácnosti  1276
v tom s 1 CD  1265
se 2+ CD  11
Cenzové domácnosti  1287
v tom úplné rodiny  777
z toho se závisl. dětmi  377
neúplné rodiny  149
z toho se závisl. dětmi  96
nerodinné domácnosti  23
domácnosti jednotlivců  338

10. Domovní fond
Domy úhrnem  593
z toho domy obydlené  552
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  491
bytové domy   52
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  486
obce, státu  11
SBD  13
domy
postavené
do 1919  44
1920-1945  71
1946-1980  266
1981-2001  166

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  552
z toho
podle
podlaží
1-2  488
3-4  58
5+  4
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  521
vodovodem  544
plynem  311
ústředním topením  428

12. Bytový fond
Byty úhrnem  1251
v tom byty obydlené  1157
z toho v rodin. domech  602
v bytov. domech  546
byty neobydlené v obydl. domech  49
byty neobydlené v neobydl.domech  45
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  5
slouží k rekreaci  12

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  1157
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  479
v osobním vlastnictví  194
nájemní  105
člena bytového družstva  218
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  70
2 místnosti  334
3 místnosti  520
4 místnosti  113
5+ místností  116

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  1157
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  349
vodovod v bytě  1145
vlastní splachov.záchod  1126
vlastní koupelna, sprchový kout  1126
ústřední topení  947
etážové topení  58
průměrný
počet
osob na byt  2.78
osob na obytnou místnost 8+m2  0.95
obytné plochy na byt  51.17
obytné plochy na osobu  18.33
obytných místn. na byt  2.94


© Český statistický úřad, 2005