Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Zborov, Kód obce: 570338, NUTS 4: CZ0715

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  211
z toho ženy  105
Muži svobodní  46
ženatí  53
rozvedení  4
ovdovělí  3
nezjištěno  0
Ženy svobodné  37
vdané  49
rozvedené  2
ovdovělé  17
nezjištěno  0

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  211
v tom ve věku 0-4  4
5-14  25
15-19  13
20-29  39
30-39  22
40-49  33
50-59  33
60-64  7
65-74  21
75+nezj.  14

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  182
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  0
základní vč. neukončeného  65
vyučení a stř. odborné bez mat.  74
úplné střední s maturitou  36
vyšší odborné a nástavbové  3
vysokoškolské  4
nezjištěné vzdělání  0

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  211
z toho
národnost
česká  202
moravská  9
slezská  0
slovenská  0
romská  0
polská  0
německá  0
ukrajinská  0
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  211
Věřící  135
z toho církev římskokatolická  132
církev českosl. husitská  1
českobratrská církev evangel.  1
pravoslavná církev  0
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0
Bez vyznání  51
Nezjištěné vyznání  25

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  211
Ekonomicky aktivní celkem  113
v tom zaměstnaní  96
z toho pracuj. důchodci  1
ženy na mat. dov.  1
nezaměstnaní  17
Ekonomicky neaktivní celkem  98
z toho nepracuj. důchodci  53
žáci, studenti, učni  38
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  0

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  211
Ekonomicky aktivní celkem  113
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  12
průmysl  47
stavebnictví  13
obchod,opravy motor. vozidel  17
doprava, pošty a telekomunikace  5
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  8
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  4

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  91
z toho v rámci obce  2
v rámci okresu  79
v rámci kraje  2
do jiného kraje  5
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  75
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  29

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  71
v tom s 1 HD  65
se 2+ HD  6
Hospodařící domácnosti  77
v tom s 1 CD  77
se 2+ CD  0
Cenzové domácnosti  77
v tom úplné rodiny  49
z toho se závisl. dětmi  22
neúplné rodiny  9
z toho se závisl. dětmi  4
nerodinné domácnosti  1
domácnosti jednotlivců  18

10. Domovní fond
Domy úhrnem  73
z toho domy obydlené  51
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  48
bytové domy   3
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  48
obce, státu  0
SBD  3
domy
postavené
do 1919  5
1920-1945  8
1946-1980  30
1981-2001  8

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  51
z toho
podle
podlaží
1-2  51
3-4  0
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  0
vodovodem  51
plynem  1
ústředním topením  38

12. Bytový fond
Byty úhrnem  94
v tom byty obydlené  71
z toho v rodin. domech  59
v bytov. domech  12
byty neobydlené v obydl. domech  1
byty neobydlené v neobydl.domech  22
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  2
slouží k rekreaci  10

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  71
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  44
v osobním vlastnictví  2
nájemní  1
člena bytového družstva  9
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  2
2 místnosti  13
3 místnosti  28
4 místnosti  18
5+ místností  9

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  71
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  0
vodovod v bytě  71
vlastní splachov.záchod  70
vlastní koupelna, sprchový kout  70
ústřední topení  49
etážové topení  3
průměrný
počet
osob na byt  2.97
osob na obytnou místnost 8+m2  0.91
obytné plochy na byt  54.59
obytné plochy na osobu  18.11
obytných místn. na byt  3.3


© Český statistický úřad, 2005