Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Postřelmůvek, Kód obce: 553352, NUTS 4: CZ0715

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  341
z toho ženy  176
Muži svobodní  69
ženatí  92
rozvedení  2
ovdovělí  2
nezjištěno  0
Ženy svobodné  60
vdané  91
rozvedené  7
ovdovělé  17
nezjištěno  1

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  341
v tom ve věku 0-4  15
5-14  39
15-19  30
20-29  56
30-39  45
40-49  53
50-59  35
60-64  22
65-74  35
75+nezj.  11

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  287
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  1
základní vč. neukončeného  78
vyučení a stř. odborné bez mat.  130
úplné střední s maturitou  61
vyšší odborné a nástavbové  3
vysokoškolské  11
nezjištěné vzdělání  3

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  341
z toho
národnost
česká  300
moravská  33
slezská  0
slovenská  2
romská  0
polská  0
německá  0
ukrajinská  0
vietnamská  4

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  341
Věřící  181
z toho církev římskokatolická  155
církev českosl. husitská  12
českobratrská církev evangel.  1
pravoslavná církev  0
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0
Bez vyznání  119
Nezjištěné vyznání  41

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  341
Ekonomicky aktivní celkem  164
v tom zaměstnaní  155
z toho pracuj. důchodci  2
ženy na mat. dov.  3
nezaměstnaní  9
Ekonomicky neaktivní celkem  177
z toho nepracuj. důchodci  80
žáci, studenti, učni  76
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  0

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  341
Ekonomicky aktivní celkem  164
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  10
průmysl  68
stavebnictví  24
obchod,opravy motor. vozidel  14
doprava, pošty a telekomunikace  7
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  8
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  15

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  146
z toho v rámci obce  9
v rámci okresu  121
v rámci kraje  2
do jiného kraje  11
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  118
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  53

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  111
v tom s 1 HD  98
se 2+ HD  13
Hospodařící domácnosti  124
v tom s 1 CD  122
se 2+ CD  2
Cenzové domácnosti  126
v tom úplné rodiny  89
z toho se závisl. dětmi  47
neúplné rodiny  7
z toho se závisl. dětmi  3
nerodinné domácnosti  0
domácnosti jednotlivců  30

10. Domovní fond
Domy úhrnem  104
z toho domy obydlené  92
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  92
bytové domy   0
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  91
obce, státu  0
SBD  0
domy
postavené
do 1919  13
1920-1945  11
1946-1980  48
1981-2001  20

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  92
z toho
podle
podlaží
1-2  91
3-4  1
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  13
vodovodem  91
plynem  2
ústředním topením  77

12. Bytový fond
Byty úhrnem  126
v tom byty obydlené  111
z toho v rodin. domech  111
v bytov. domech  0
byty neobydlené v obydl. domech  3
byty neobydlené v neobydl.domech  12
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  1
slouží k rekreaci  3

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  111
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  91
v osobním vlastnictví  0
nájemní  1
člena bytového družstva  0
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  6
2 místnosti  21
3 místnosti  32
4 místnosti  34
5+ místností  18

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  111
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  1
vodovod v bytě  110
vlastní splachov.záchod  103
vlastní koupelna, sprchový kout  106
ústřední topení  82
etážové topení  5
průměrný
počet
osob na byt  3.07
osob na obytnou místnost 8+m2  0.89
obytné plochy na byt  63.29
obytné plochy na osobu  20.6
obytných místn. na byt  3.44


© Český statistický úřad, 2005