Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Zvole, Kód obce: 541478, NUTS 4: CZ0715

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  781
z toho ženy  400
Muži svobodní  162
ženatí  197
rozvedení  16
ovdovělí  5
nezjištěno  1
Ženy svobodné  137
vdané  190
rozvedené  20
ovdovělé  52
nezjištěno  1

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  781
v tom ve věku 0-4  40
5-14  106
15-19  65
20-29  115
30-39  111
40-49  125
50-59  78
60-64  33
65-74  68
75+nezj.  40

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  635
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  1
základní vč. neukončeného  173
vyučení a stř. odborné bez mat.  281
úplné střední s maturitou  131
vyšší odborné a nástavbové  9
vysokoškolské  37
nezjištěné vzdělání  3

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  781
z toho
národnost
česká  707
moravská  68
slezská  0
slovenská  4
romská  0
polská  0
německá  0
ukrajinská  0
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  781
Věřící  323
z toho církev římskokatolická  265
církev českosl. husitská  26
českobratrská církev evangel.  4
pravoslavná církev  0
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0
Bez vyznání  370
Nezjištěné vyznání  88

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  781
Ekonomicky aktivní celkem  372
v tom zaměstnaní  334
z toho pracuj. důchodci  5
ženy na mat. dov.  5
nezaměstnaní  38
Ekonomicky neaktivní celkem  407
z toho nepracuj. důchodci  173
žáci, studenti, učni  160
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  2

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  781
Ekonomicky aktivní celkem  372
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  31
průmysl  179
stavebnictví  24
obchod,opravy motor. vozidel  31
doprava, pošty a telekomunikace  14
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  19
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  31

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  312
z toho v rámci obce  37
v rámci okresu  230
v rámci kraje  18
do jiného kraje  16
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  231
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  95

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  261
v tom s 1 HD  242
se 2+ HD  19
Hospodařící domácnosti  282
v tom s 1 CD  274
se 2+ CD  8
Cenzové domácnosti  290
v tom úplné rodiny  200
z toho se závisl. dětmi  111
neúplné rodiny  20
z toho se závisl. dětmi  9
nerodinné domácnosti  2
domácnosti jednotlivců  68

10. Domovní fond
Domy úhrnem  234
z toho domy obydlené  208
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  198
bytové domy   4
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  190
obce, státu  5
SBD  0
domy
postavené
do 1919  26
1920-1945  17
1946-1980  96
1981-2001  68

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  208
z toho
podle
podlaží
1-2  206
3-4  2
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  85
vodovodem  207
plynem  167
ústředním topením  174

12. Bytový fond
Byty úhrnem  296
v tom byty obydlené  261
z toho v rodin. domech  238
v bytov. domech  17
byty neobydlené v obydl. domech  9
byty neobydlené v neobydl.domech  26
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  4
slouží k rekreaci  3

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  261
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  180
v osobním vlastnictví  2
nájemní  22
člena bytového družstva  0
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  18
2 místnosti  61
3 místnosti  86
4 místnosti  48
5+ místností  46

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  261
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  189
vodovod v bytě  256
vlastní splachov.záchod  238
vlastní koupelna, sprchový kout  244
ústřední topení  212
etážové topení  11
průměrný
počet
osob na byt  2.99
osob na obytnou místnost 8+m2  0.93
obytné plochy na byt  60.35
obytné plochy na osobu  20.04
obytných místn. na byt  3.23


© Český statistický úřad, 2005