Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Rohle, Kód obce: 540871, NUTS 4: CZ0715

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  665
z toho ženy  342
Muži svobodní  146
ženatí  151
rozvedení  16
ovdovělí  5
nezjištěno  5
Ženy svobodné  109
vdané  154
rozvedené  18
ovdovělé  59
nezjištěno  2

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  665
v tom ve věku 0-4  34
5-14  81
15-19  49
20-29  96
30-39  91
40-49  81
50-59  85
60-64  41
65-74  59
75+nezj.  48

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  550
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  7
základní vč. neukončeného  205
vyučení a stř. odborné bez mat.  228
úplné střední s maturitou  75
vyšší odborné a nástavbové  6
vysokoškolské  16
nezjištěné vzdělání  13

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  665
z toho
národnost
česká  584
moravská  55
slezská  0
slovenská  7
romská  0
polská  0
německá  5
ukrajinská  3
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  665
Věřící  304
z toho církev římskokatolická  282
církev českosl. husitská  5
českobratrská církev evangel.  7
pravoslavná církev  1
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0
Bez vyznání  306
Nezjištěné vyznání  55

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  665
Ekonomicky aktivní celkem  291
v tom zaměstnaní  242
z toho pracuj. důchodci  6
ženy na mat. dov.  2
nezaměstnaní  49
Ekonomicky neaktivní celkem  363
z toho nepracuj. důchodci  182
žáci, studenti, učni  121
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  11

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  665
Ekonomicky aktivní celkem  291
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  56
průmysl  88
stavebnictví  31
obchod,opravy motor. vozidel  18
doprava, pošty a telekomunikace  19
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  10
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  27

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  217
z toho v rámci obce  39
v rámci okresu  146
v rámci kraje  11
do jiného kraje  15
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  150
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  39

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  241
v tom s 1 HD  204
se 2+ HD  37
Hospodařící domácnosti  284
v tom s 1 CD  282
se 2+ CD  2
Cenzové domácnosti  286
v tom úplné rodiny  152
z toho se závisl. dětmi  77
neúplné rodiny  21
z toho se závisl. dětmi  12
nerodinné domácnosti  6
domácnosti jednotlivců  107

10. Domovní fond
Domy úhrnem  256
z toho domy obydlené  200
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  191
bytové domy   6
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  189
obce, státu  5
SBD  0
domy
postavené
do 1919  59
1920-1945  29
1946-1980  69
1981-2001  39

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  200
z toho
podle
podlaží
1-2  192
3-4  4
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  0
vodovodem  188
plynem  1
ústředním topením  126

12. Bytový fond
Byty úhrnem  310
v tom byty obydlené  241
z toho v rodin. domech  216
v bytov. domech  22
byty neobydlené v obydl. domech  12
byty neobydlené v neobydl.domech  57
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  3
slouží k rekreaci  38

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  241
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  173
v osobním vlastnictví  20
nájemní  9
člena bytového družstva  0
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  22
2 místnosti  60
3 místnosti  92
4 místnosti  35
5+ místností  25

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  241
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  1
vodovod v bytě  225
vlastní splachov.záchod  209
vlastní koupelna, sprchový kout  213
ústřední topení  131
etážové topení  12
průměrný
počet
osob na byt  2.76
osob na obytnou místnost 8+m2  0.96
obytné plochy na byt  54.21
obytné plochy na osobu  19.11
obytných místn. na byt  2.96


© Český statistický úřad, 2005