Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Bludov, Kód obce: 525588, NUTS 4: CZ0715

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  3189
z toho ženy  1561
Muži svobodní  692
ženatí  808
rozvedení  71
ovdovělí  51
nezjištěno  6
Ženy svobodné  500
vdané  798
rozvedené  74
ovdovělé  186
nezjištěno  3

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  3189
v tom ve věku 0-4  145
5-14  342
15-19  220
20-29  627
30-39  362
40-49  501
50-59  428
60-64  144
65-74  247
75+nezj.  173

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  2702
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  4
základní vč. neukončeného  619
vyučení a stř. odborné bez mat.  1172
úplné střední s maturitou  650
vyšší odborné a nástavbové  66
vysokoškolské  167
nezjištěné vzdělání  24

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  3189
z toho
národnost
česká  2802
moravská  261
slezská  1
slovenská  37
romská  2
polská  5
německá  9
ukrajinská  0
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  3189
Věřící  1397
z toho církev římskokatolická  1253
církev českosl. husitská  24
českobratrská církev evangel.  16
pravoslavná církev  3
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0
Bez vyznání  1507
Nezjištěné vyznání  285

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  3189
Ekonomicky aktivní celkem  1658
v tom zaměstnaní  1494
z toho pracuj. důchodci  20
ženy na mat. dov.  24
nezaměstnaní  164
Ekonomicky neaktivní celkem  1521
z toho nepracuj. důchodci  736
žáci, studenti, učni  536
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  10

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  3189
Ekonomicky aktivní celkem  1658
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  102
průmysl  530
stavebnictví  170
obchod,opravy motor. vozidel  174
doprava, pošty a telekomunikace  133
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  85
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  174

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  1345
z toho v rámci obce  316
v rámci okresu  915
v rámci kraje  27
do jiného kraje  69
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  877
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  209

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  1080
v tom s 1 HD  948
se 2+ HD  132
Hospodařící domácnosti  1243
v tom s 1 CD  1228
se 2+ CD  15
Cenzové domácnosti  1258
v tom úplné rodiny  792
z toho se závisl. dětmi  358
neúplné rodiny  109
z toho se závisl. dětmi  71
nerodinné domácnosti  12
domácnosti jednotlivců  345

10. Domovní fond
Domy úhrnem  832
z toho domy obydlené  759
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  729
bytové domy   23
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  717
obce, státu  15
SBD  9
domy
postavené
do 1919  76
1920-1945  101
1946-1980  395
1981-2001  183

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  759
z toho
podle
podlaží
1-2  733
3-4  24
5+  1
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  93
vodovodem  748
plynem  439
ústředním topením  596

12. Bytový fond
Byty úhrnem  1208
v tom byty obydlené  1080
z toho v rodin. domech  914
v bytov. domech  158
byty neobydlené v obydl. domech  50
byty neobydlené v neobydl.domech  78
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  15
slouží k rekreaci  10

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  1080
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  732
v osobním vlastnictví  15
nájemní  81
člena bytového družstva  78
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  58
2 místnosti  308
3 místnosti  335
4 místnosti  215
5+ místností  161

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  1080
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  550
vodovod v bytě  1065
vlastní splachov.záchod  1020
vlastní koupelna, sprchový kout  1035
ústřední topení  826
etážové topení  70
průměrný
počet
osob na byt  2.92
osob na obytnou místnost 8+m2  0.93
obytné plochy na byt  57.98
obytné plochy na osobu  19.8
obytných místn. na byt  3.16


© Český statistický úřad, 2005