Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Hrabišín, Kód obce: 536091, NUTS 4: CZ0715

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  844
z toho ženy  407
Muži svobodní  195
ženatí  193
rozvedení  30
ovdovělí  17
nezjištěno  2
Ženy svobodné  144
vdané  191
rozvedené  30
ovdovělé  42
nezjištěno  0

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  844
v tom ve věku 0-4  34
5-14  106
15-19  59
20-29  155
30-39  108
40-49  123
50-59  113
60-64  30
65-74  66
75+nezj.  50

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  704
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  1
základní vč. neukončeného  211
vyučení a stř. odborné bez mat.  301
úplné střední s maturitou  132
vyšší odborné a nástavbové  23
vysokoškolské  26
nezjištěné vzdělání  10

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  844
z toho
národnost
česká  758
moravská  59
slezská  0
slovenská  8
romská  0
polská  2
německá  2
ukrajinská  2
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  844
Věřící  286
z toho církev římskokatolická  235
církev českosl. husitská  6
českobratrská církev evangel.  7
pravoslavná církev  5
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0
Bez vyznání  467
Nezjištěné vyznání  91

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  844
Ekonomicky aktivní celkem  421
v tom zaměstnaní  348
z toho pracuj. důchodci  9
ženy na mat. dov.  5
nezaměstnaní  73
Ekonomicky neaktivní celkem  414
z toho nepracuj. důchodci  189
žáci, studenti, učni  152
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  9

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  844
Ekonomicky aktivní celkem  421
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  65
průmysl  120
stavebnictví  29
obchod,opravy motor. vozidel  38
doprava, pošty a telekomunikace  30
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  20
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  32

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  317
z toho v rámci obce  71
v rámci okresu  209
v rámci kraje  7
do jiného kraje  22
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  200
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  48

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  277
v tom s 1 HD  238
se 2+ HD  39
Hospodařící domácnosti  325
v tom s 1 CD  323
se 2+ CD  2
Cenzové domácnosti  327
v tom úplné rodiny  194
z toho se závisl. dětmi  92
neúplné rodiny  49
z toho se závisl. dětmi  29
nerodinné domácnosti  9
domácnosti jednotlivců  75

10. Domovní fond
Domy úhrnem  262
z toho domy obydlené  225
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  213
bytové domy   9
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  214
obce, státu  3
SBD  4
domy
postavené
do 1919  54
1920-1945  33
1946-1980  84
1981-2001  51

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  225
z toho
podle
podlaží
1-2  223
3-4  1
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  0
vodovodem  216
plynem  11
ústředním topením  173

12. Bytový fond
Byty úhrnem  323
v tom byty obydlené  277
z toho v rodin. domech  241
v bytov. domech  33
byty neobydlené v obydl. domech  8
byty neobydlené v neobydl.domech  38
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  4
slouží k rekreaci  22

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  277
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  212
v osobním vlastnictví  11
nájemní  9
člena bytového družstva  14
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  29
2 místnosti  72
3 místnosti  92
4 místnosti  56
5+ místností  27

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  277
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  1
vodovod v bytě  267
vlastní splachov.záchod  241
vlastní koupelna, sprchový kout  259
ústřední topení  202
etážové topení  12
průměrný
počet
osob na byt  3.01
osob na obytnou místnost 8+m2  1.02
obytné plochy na byt  56.66
obytné plochy na osobu  18.75
obytných místn. na byt  2.97


© Český statistický úřad, 2005