Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Ruda nad Moravou, Kód obce: 540978, NUTS 4: CZ0715

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  2474
z toho ženy  1247
Muži svobodní  518
ženatí  618
rozvedení  62
ovdovělí  25
nezjištěno  4
Ženy svobodné  410
vdané  620
rozvedené  67
ovdovělé  146
nezjištěno  4

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  2474
v tom ve věku 0-4  123
5-14  286
15-19  143
20-29  452
30-39  307
40-49  344
50-59  346
60-64  113
65-74  208
75+nezj.  152

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  2065
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  11
základní vč. neukončeného  561
vyučení a stř. odborné bez mat.  870
úplné střední s maturitou  460
vyšší odborné a nástavbové  35
vysokoškolské  100
nezjištěné vzdělání  28

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  2474
z toho
národnost
česká  2210
moravská  146
slezská  0
slovenská  29
romská  0
polská  7
německá  8
ukrajinská  2
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  2474
Věřící  1047
z toho církev římskokatolická  957
církev českosl. husitská  38
českobratrská církev evangel.  3
pravoslavná církev  0
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  2
Bez vyznání  1157
Nezjištěné vyznání  270

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  2474
Ekonomicky aktivní celkem  1178
v tom zaměstnaní  1063
z toho pracuj. důchodci  13
ženy na mat. dov.  12
nezaměstnaní  115
Ekonomicky neaktivní celkem  1270
z toho nepracuj. důchodci  627
žáci, studenti, učni  413
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  26

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  2474
Ekonomicky aktivní celkem  1178
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  109
průmysl  383
stavebnictví  93
obchod,opravy motor. vozidel  103
doprava, pošty a telekomunikace  94
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  63
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  114

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  956
z toho v rámci obce  295
v rámci okresu  584
v rámci kraje  20
do jiného kraje  36
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  569
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  103

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  868
v tom s 1 HD  775
se 2+ HD  93
Hospodařící domácnosti  979
v tom s 1 CD  956
se 2+ CD  23
Cenzové domácnosti  1002
v tom úplné rodiny  623
z toho se závisl. dětmi  282
neúplné rodiny  96
z toho se závisl. dětmi  51
nerodinné domácnosti  11
domácnosti jednotlivců  272

10. Domovní fond
Domy úhrnem  878
z toho domy obydlené  661
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  634
bytové domy   16
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  607
obce, státu  21
SBD  1
domy
postavené
do 1919  126
1920-1945  109
1946-1980  264
1981-2001  156

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  661
z toho
podle
podlaží
1-2  639
3-4  17
5+  1
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  0
vodovodem  650
plynem  13
ústředním topením  502

12. Bytový fond
Byty úhrnem  1124
v tom byty obydlené  868
z toho v rodin. domech  761
v bytov. domech  92
byty neobydlené v obydl. domech  36
byty neobydlené v neobydl.domech  220
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  11
slouží k rekreaci  134

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  868
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  602
v osobním vlastnictví  25
nájemní  92
člena bytového družstva  5
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  86
2 místnosti  257
3 místnosti  269
4 místnosti  157
5+ místností  91

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  868
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  5
vodovod v bytě  852
vlastní splachov.záchod  785
vlastní koupelna, sprchový kout  802
ústřední topení  588
etážové topení  59
průměrný
počet
osob na byt  2.84
osob na obytnou místnost 8+m2  0.98
obytné plochy na byt  54.12
obytné plochy na osobu  18.9
obytných místn. na byt  2.93


© Český statistický úřad, 2005