4. Obyvatelstvo, volby
41. Sčítání lidu, domů a bytů

Kód: 4101-01
Periodicita: nepravidelná
Územní členění: ČR, kraje, okresy

Metodické dotazy:
Ing. J. Škrabal
Tel: 274052189
E-mail: josef.skrabal@czso.cz

Internetové stránky ČSÚ

Obálka publikace

 

 Předběžné výsledky SLDB 2001 

 
    uvodni poznamka metodicke vysvetlivky

  Tab. 1.1 Počet obyvatel podle výsledků sčítání 1961 - 2001 a podle velikostních skupin obcí Excel PDF
  Tab. 1.2 Počet obyvatel podle krajů a okresů k 1. 3. 2001 Excel PDF
  Tab. 1.3 Počet obyvatel v okresních městech a městech nad 10 000 obyvatel k 1. 3. 2001 Excel PDF
  Tab. 2.1 Obyvatelstvo podle věku, podle výsledků sčítání 1961 - 2001 a podle velikostních skupin obcí Excel PDF
  Tab. 2.2 Obyvatelstvo podle věku a podle krajů a okresů k 1. 3. 2001 Excel PDF
  Tab. 2.3 Obyvatelstvo podle věku v okresních městech a městech nad 10 000 obyvatel k 1. 3. 2001 Excel PDF
  Tab. 3.1 Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity, podle výsledků sčítání 1961 - 2001 a podle velikostních skupin obcí Excel PDF
  Tab. 3.2 Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity a podle krajů a okresů k 1. 3. 2001 Excel PDF
  Tab. 3.3 Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity v okresních městech a městech nad 10 000 obyvatel k 1. 3. 2001 Excel PDF
  Tab. 4.1 Obyvatelstvo podle národnosti, podle výsledků sčítání 1961 - 2001 a podle velikostních skupin obcí Excel PDF
  Tab. 4.2 Obyvatelstvo podle národnosti a podle krajů a okresů k 1. 3. 2001 Excel PDF
  Tab. 4.3 Obyvatelstvo podle národnosti v okresních městech a městech nad 10 000 obyvatel k 1. 3. 2001 Excel PDF
  Tab. 5.1 Obyvatelstvo podle náboženského vyznání, podle výsledků sčítání 1991 a 2001 a podle velikostních skupin obcí Excel PDF
  Tab. 5.2 Obyvatelstvo podle náboženského vyznání a podle krajů a okresů k 1. 3. 2001 Excel PDF
  Tab. 5.3 Obyvatelstvo podle náboženského vyznání v okresních městech a městech nad 10 000 obyvatel k 1. 3. 2001 Excel PDF
  Tab. 6.1 Domovní a bytový fond podle výsledků sčítání 1961 - 2001 a podle velikostních skupin obcí Excel PDF
  Tab. 6.2 Domovní a bytový fond podle krajů a okresů k 1. 3. 2001 Excel PDF
  Tab. 6.3 Domovní a bytový fond v okresních městech a městech nad 10 000 obyvatel k 1. 3. 2001 Excel PDF
  Tab. 7.1 Velikost trvale obydlených bytů podle výsledků sčítání 1961 - 2001 a podle velikostních skupin obcí Excel PDF
  Tab. 7.2 Velikost trvale obydlených bytů podle krajů a okresů k 1. 3. 2001 Excel PDF
  Tab. 7.3 Velikost trvale obydlených bytů v okresních městech a městech nad 10 000 obyvatel k 1. 3. 2001 Excel PDF
  Tab. 8.1 Neobydlené byty podle důvodu neobydlenosti a podle podle výsledků sčítání 1961 - 2001 a podle velikostních skupin obcí Excel PDF
  Tab. 8.2 Neobydlené byty podle důvodu neobydlenosti a podle krajů a okresů k 1. 3. 2001 Excel PDF
  Tab. 8.3 Neobydlené byty podle důvodu neobydlenosti v okresních městech a městech nad 10 000 obyvatel k 1. 3. 2001 Excel PDF
  Tab. 9.1 Cizinci podle velikostních skupin obcí k 1. 3. 2001 Excel PDF
  Tab. 9.2 Cizinci podle krajů a okresů k 1. 3. 2001 Excel PDF
  Tab. 9.3 Cizinci v okresních městech a městech nad 10 000 obyvatel k 1. 3. 2001 Excel PDF

  Grafická část
  Mapa - Kraje a okresy ČR graf
  Mapa - Hustota obyvatelstva ČR graf
  Mapa - Náboženské vyznání graf

  Graf - Složení obyvatel podle národnosti graf
  Graf - Složení obyvatel podle náboženského vyznání graf
  Graf - Složení obyvatel podle věku graf
  Graf - Velikost trvale obydlených bytů graf
  Graf - Počet trvale obydlených a neobydlených bytů graf