DětíJak se jmenují naše děti?
(Zajímavosti z údajů Českého statistického úřadu)

Čekáte miminko? Máte už vybrané jméno?
- nejvíce dětí narozených v lednu letošního roku se jmenovalo Jan a Tereza
- mezi další nejčastější jména patří Jakub, Tomáš a Kateřina s Michaelou
- mezi maminkami vítězí Jany a Lenky
- u tatínků se mezi Petra s Pavlem vklínil Jiří
- Marie a Josef - to jsou dnešní babičky a dědečkové; až s velkým odstupem následují Anna a Jiří a Jan s Janou


Co kde najdete:

úvod - velmi stručně o statistice a demografii
Jaká jsou nejčastější jména dětí narozených v dnešní době? Jak se liší od jmen jejich rodičů a jak od jmen babiček a dědečků? Dostávají děti z Čech stejná jména jako děti na Moravě? Existují nějaké zásadní rozdíly mezi kraji? Odpovědi na tyto otázky najdete v textu.
tabulky - 5 tabulek s frekvencí jmen dětí, rodičů a prarodičů  (s příslušnými grafy)
mapy - kartogramy podle krajů ČR
jak to bylo dříve - oblíbená jména v letech 1997 a 1998 (děti narozené v srpnu)
děti v Praze - tabulka nejčetnějších jmen v Praze (1968, 1980, 1997-1998)
některé problémy spojené se statistikou křestních jmen
diskuse - různá stanoviska, názory a polemiky k dané problematice