Dokumentace datové sady (DS)

 

Název DS:

Otevřená data Volná pracovní místa ČSÚ

 

Popis datové sady:

Datová sada Otevřená data Volná pracovní místa ČSÚ obsahuje seznam aktuálních volných pracovních míst v ČSÚ, která jsou vyhlášena v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, včetně postupu pro přihlášení do výběrového řízení a požadavků na konkrétní pozici.


Zdrojem dat je primárně personální oddělení ČSÚ, které předává příslušné požadavky k publikování na webových stránkách ČSÚ. Současně se zveřejněním ve webové prezentaci jsou totožné údaje publikovány formou webových služeb.

 

Obsahem dat jsou seznamy aktuálních obsazovaných pracovních míst. Seznamy obsazovaných služebních míst jsou součástí jiné datové sady, publikované Ministerstvem vnitra.

 

 

 

Struktura dat:

 

Datová sada "Otevřená data Volná pracovní místa ČSÚ"  je speciálním případem datové sady:

https://opendata.gov.cz/datova-sada:obsazovana-pracovni-mista ve formátu XML, JSON nebo CSV.

Jednotlivé tagy, resp. sloupce jsou položky uvedené v tabulce níže.

V případě formátu CSV je prvním řádkem seznam názvů sloupců, v dalších řádcích jsou seznamy hodnot pro jednotlivá místa. Jednotlivé hodnoty (tvořící sloupce) jsou zprava i zleva ohraničeny znakem ", s výjimkou sloupce s formátem URL. Oddělovačem položek je čárka.

Stejné významy polí v tabulce jsou i pro formáty JSON a XML.

Specifikace datových sad:

https://opendata.gov.cz/_media/datova-sada:obsazovana-pracovni-mista-datove-schema-csv.json

https://opendata.gov.cz/_media/datova-sada:obsazovana-pracovni-mista-datove-schema-xml.xsd

 

Ve formátu XML jsou navíc použity vnější tagy <pracovni_mista> a <pracovni_misto> určující začátek a konec souboru, resp. začátek a konec údajů o jednotlivém pracovním místě.

 

Formát jednotlivých údajů typu Datum odpovídá požadavkům kladeným na Otevřená data ve státní správě ČR, viz https://opendata.gov.cz/datovy-typ:datum .

 

 

SLOUPEC

VYZNAM

POZNAMKA

id

ID nabídky práce od organizace.

Řetězec

https://opendata.gov.cz/datovy-typ:%C5%99etezec

poptavajici_ic

Organizace, která nabízí pracovní místo. IČ.

Řetězec

https://opendata.gov.cz/datovy-typ:%C5%99etezec

poptavajici_nazev

Organizace, která nabízí pracovní místo. Název.

Řetězec

https://opendata.gov.cz/datovy-typ:%C5%99etezec

nazev

Nabízená pozice v organizaci.

Řetězec

https://opendata.gov.cz/datovy-typ:%C5%99etezec

popis

Popis pozice a náplně práce uvedený u nadpisu nabídky

Řetězec

https://opendata.gov.cz/datovy-typ:%C5%99etezec

nabidka_platna_do

Datum, do kdy je nabídka pracovní místo otevřené (pro podávání přihlášek).

Datum

https://opendata.gov.cz/datovy-typ:datum

kontakt_idds

Kontakt, kam se má žadatel o zaměstnání ozvat. ID datové schránky.

Řetězec

https://opendata.gov.cz/datovy-typ:%C5%99etezec

zverejneno

Datum zveřejnění nabídky.

Datum

https://opendata.gov.cz/datovy-typ:datum

odkaz

Odkaz (typu URL

Uniform Resource Locator

) na plné znění nabídky.

URL

https://opendata.gov.cz/datovy-typ:url

 

 

Použité číselníky a referenční údaje:

 

Hodnota v poli poptavajici_ic (IČO ČSÚ) je zavedena a spravována v Registru ekonomických subjektů (RES), který spravuje ČSÚ.

Hodnota v poli kontakt_idds (adresa datové schránky ČSÚ) je převzata z Informačního systému datových schránek (ISDS), který je v gesci Ministerstva vnitra ČR.

V datové sadě OD Volná místa nejsou kromě zmíněných použity jiné interní ani externí číselníky a sadu je možno s těmito výjimkami používat nezávisle.

 

Časové vymezení

Datová sada obsahuje aktuální údaje odpovídající údajům zveřejněným ve webové prezentaci ČSÚ.