Dokumentace datové sady (DS)

 

Název DS:

Výroba masa na jatkách

 

Popis datové sady:

Datová sada obsahuje údaje o počtu poražených hospodářských zvířat a výrobě masa na jatkách v České republice podle druhů hospodářských zvířat v měsíční časové řadě od ledna 2014.

 

Metodické poznámky

V datové sadě jsou uvedeny údaje o počtu poražených zvířat a výrobě masa v tunách jatečné hmotnosti na jatkách v České republice, a to podle druhu a kategorie hospodářských zvířat.

Základní členění představuje výroba hovězího, vepřového, skopového, kozího, koňského a drůbežího masa.

Hovězí maso je dále členěné podle kategorie zvířat (maso z býků, volů, krav, jalovic, mladého skotu a telat).

Skopové maso je dále členěné na jehněčí a ostatní skopové maso.

Výroba drůbežího masa je publikována jako hodnota celkem, bez rozlišení podle druhů. Datová sada neobsahuje údaje o počtu poražených kusů drůbeže.

Podkladem pro datovou sadu je výkaz Zem 1-12 (Měsíční výkaz o porážkách hospodářských zvířat) a rovněž statistická úloha ADMPORVYRMASA, která využívá údaje z rezortního zjišťování Ministerstva zemědělství Drůb (MZe) 4-12.

V datové sadě jsou uvedeny pouze měsíční údaje, lze z nich agregovat údaje za jednotlivá čtvrtletí i roční údaje případně kumulativní údaje o počátku příslušného roku.

 

Poznámky k agregacím

Úhrn za hovězí maso z býků, volů, krav, jalovic, mladého skotu a telecí maso odpovídá údaji za hovězí maso.

Úhrn za jehněčí a ostatní skopové maso odpovídá údaji za skopové maso celkem.

V datové sadě nejsou uvedeny údaje za výrobu masa celkem.

 

Datová sada obsahuje údaje za Českou republiku a neobsahuje údaje za nižší územní úroveň.

 

Struktura dat:

Datovou sadu představuje CSV soubor, jednotlivé položky (tvořící sloupce) jsou zprava i zleva ohraničeny znakem " (uvozovky), oddělovačem položek je čárka, oddělovačem desetinné části tečka.

Každý statistický údaj tvoří jeden řádek souboru, zjištěná hodnota je ve sloupci hodnota.

Statistický údaj je definován z hlediska věcného (statistická proměnná=ukazatel a třídění dle druhu hospodářského zvířete), časového (referenční období) a územního (území). 

SLOUPEC

VYZNAM

POZNAMKA

idhod

unikátní identifikátor údaje Veřejné databáze ČSÚ

využije se v případě dotazu ke konkrétnímu údaji

hodnota

zjištěná hodnota

v numerickém formátu, údaje jsou uvedeny na 3 desetinná místa (v případě výroby masa)

stapro_kod

kód statistické proměnné

v této datové sadě pouze 5660

mj_cis

kód číselníku pro měřicí jednotku

 

mj_kod

kód položky číselníku pro měřicí jednotku

93503 – tuna jatečné hmotnosti,

80200 - kus

druhzvire_cis

kód číselníku pro druh hospodářského zvířete

v datové sadě použity číselník 132 nebo 131

druhzvire_kod

kód položky číselníku pro druh hospodářského zvířete

 

mesic

měsíc referenčního období

 

rok

rok referenčního období

ve formátu RRRR

uzemi_cis

kód číselníku pro referenční území

v datové sadě pouze 97

uzemi_kod

kód položky číselníku pro referenční území

19 – Česká republika

mj_txt

text pro měřicí jednotku

je odvozen podle druhu hospodářského zvířete

zviremaso_txt

text pro druh zvířete nebo masa

 

 

Použité číselníky a referenční údaje:

 

Pro identifikaci (definování) každého statistického údaje se využívá Statistický metainformační systém ČSÚ (SMS), a to subsystém SMS-UKAZ (statistické proměnné) a SMS-KLAS (statistické číselníky a klasifikace).

V datové sadě jsou použity:

Seznam statistických proměnných - https://www.czso.cz/csu/czso/statisticke-promenne-ukazatele

kod

TEXT

Poznámka

5660

poražená hospodářská zvířata

počty kusů zvířat a výroba masa je odlišena pouze měřicí jednotkou

 

Číselník měřicích jednotek – kód číselníku ČSÚ 78

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=78&typdat=0&cisjaz=203&format=0

Číselník

Položka

Text

Použito pro

78

80200

kus

počet poražených kusů

78

93503

tuna jatečné hmotnosti

výroba masa

 

Číselníky pro druh hospodářského zvířete –

kód číselníku ČSÚ 131 – Druh hospodářského zvířete

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=131&typdat=0&cisjaz=203&format=0

 

kód číselníku ČSÚ 132 – Druh hospodářského zvířete - agregace

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=132&typdat=0&cisjaz=203&format=0 

 

V datové sadě použity tyto položky:

Číselník

Položka

Text

Odpovídající druh masa

131

22

Voli

hovězí maso z volů

131

50

Jehňata

jehněčí maso

132

1

Skot

hovězí maso

132

2

Telata

telecí maso

132

3

Mladý skot

hovězí maso z mladého skotu

132

4

Býci

hovězí maso z býků

132

6

Jalovice

hovězí maso z jalovic

132

7

Krávy

hovězí maso z krav

132

30

Prasata

vepřové maso

132

50

Ovce

skopové maso

132

56

Ovce bez jehňat

skopové maso jiné než jehněčí

132

60

Kozy

kozí maso

132

70

Koně

koňské maso

132

91

Drůbež a pštrosi

drůbeží maso

 

 

Časové vymezení

Datové sada obsahuje měsíční časovou řadu od ledna 2014.