Dokumentace datové sady (DS)

 

Název DS:

Statistické proměnné (ukazatele) ČSÚ

 

Popis datové sady:

Datová sada obsahuje kódy, texty a definice statistických proměnných (ukazatelů) ze statistického metainformačního systému (SMS blok UKAZ) Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Texty a definice jsou připraveny v českém a anglickém jazyce. Anglická verze textů není povinná, přesto je k dispozici pro většinu statistických proměnných.

Statistická proměnná (dříve se používal pojem ukazatel) věcně vymezuje sledovaný statistický jev.

Statistické proměnné jsou využívány ve všech fázích zpracování a prezentace statistických dat. Využívají se ve všech oblastech statistiky (sociální, demografické, ekonomické i environmentální statistiky).

Kódy statistických proměnných (STAPRO) jsou součástí většiny datových sad se statistickými údaji.

Další informace viz http://apl.czso.cz/iSMS/ukazvyb.jsp

 

Struktura dat:

Datovou sadu představuje CSV soubor, jednotlivé položky (tvořící sloupce) jsou zprava i zleva ohraničeny znakem ", oddělovačem položek je čárka.

Každá statistická proměnná tvoří jeden řádek souboru.

SLOUPEC

VYZNAM

POZNAMKA

kod

unikátní kód proměnné sytému SMS-UKAZ

kódy jsou v numerickém formátu (celočíselná hodnota)

text

pojmenování statistické proměnné (čeština)

text_en

pojmenování statistické proměnné (angličtina)

plati_od

začátek platnosti

datumový formát RRRR-MM-DD

neplatipo

konec platnosti

datumový formát RRRR-MM-DD, pro neukončenou platnost 9999-09-09

definice

definice statistické proměnné  (v češtině)

definice_en

definice statistické proměnné  (v angličtině)