Tabulka č. 5
 
 
 
Zahraniční obchod v jednotlivých měsících roku  2009 a 2010 v mil. USD
 
 
 
  v mil. USD FOB/CIF (běžné ceny) 2)
Období 2009 2010 Index 1)
vývoz dovoz bilance vývoz dovoz bilance vývoz dovoz
leden 7 807 7 615 192 9 539 8 731 808 122.2 114.7
únor 7 503 7 084 419 9 677 8 970 707 129.0 126.6
březen 9 330 8 324 1 006 11 623 10 690 933 124.6 128.4
leden až březen 24 640 23 023 1 617 30 839 28 390 2 449 125.2 123.3
duben 8 665 8 002 664 10 531 9 715 815 121.5 121.4
květen 8 452 7 851 601          
červen 9 831 8 759 1 071          
duben až červen 26 948 24 612 2 336          
červenec 9 360 8 738 621          
srpen 8 840 8 319 522          
září 11 183 10 213 970          
červenec až září 29 383 27 269 2 114          
říjen 11 231 10 297 934          
listopad 11 420 10 529 892          
prosinec 9 262 9 120 142          
říjen až prosinec 31 914 29 946 1 968          
leden až duben 33 305 31 024 2 281 41 370 38 106 3 264 124.2 122.8
leden až prosinec 112 885 104 850 8 035          
 
1) Stejné období předchozího roku = 100.
2) Pro přepočet na USD je použit průměrný měsíční kurz podle údajů, které zveřejňuje ČNB.