Tabulka č. 4
 
 
 
Zahraniční obchod v jednotlivých měsících roku  2009 a 2010 v mil. EUR
 
 
 
  v mil. EUR FOB/CIF (běžné ceny) 2)
Období 2009 2010 Index 1)
vývoz dovoz bilance vývoz dovoz bilance vývoz dovoz
leden 5 900 5 755 145 6 684 6 118 566 113.3 106.3
únor 5 869 5 541 328 7 071 6 554 517 120.5 118.3
březen 7 157 6 385 772 8 566 7 878 688 119.7 123.4
leden až březen 18 926 17 682 1 245 22 321 20 550 1 771 117.9 116.2
duben 6 571 6 068 503 7 851 7 244 608 119.5 119.4
květen 6 187 5 747 440          
červen 7 014 6 249 764          
duben až červen 19 771 18 064 1 707          
červenec 6 640 6 199 441          
srpen 6 195 5 830 366          
září 7 683 7 016 667          
červenec až září 20 518 19 045 1 473          
říjen 7 579 6 949 630          
listopad 7 657 7 059 598          
prosinec 6 336 6 239 97          
říjen až prosinec 21 572 20 247 1 326          
leden až duben 25 497 23 750 1 748 30 172 27 793 2 379 118.3 117.0
leden až prosinec 80 788 75 037 5 751          
 
1) Stejné období předchozího roku = 100.
2) Pro přepočet na EUR je použit průměrný měsíční kurz podle údajů, které zveřejňuje ČNB.