Tabulka č. 3
 
 
 
Struktura zahraničního obchodu podle teritoriálních seskupení   
 
    FOB/CIF (běžné ceny)
  Duben 2010 Květen 2009 až duben 2010
v mil.Kč index 1) v mil.Kč index 1) podíl v %
VÝVOZ celkem 198 745 113.0 2 211 142 96.1 100.0
 v tom:          
vyspělé tržní ekonomiky 179 588 112.1 1 995 751 95.8 90.3
  z toho: EU 167 593 112.7 1 867 946 95.6 84.5
    z toho: Německo 62 792 108.8 705 507 97.6 31.9
                Slovensko 17 307 114.4 197 253 92.9 8.9
rozvojové ekonomiky 8 289 125.5 98 508 122.3 4.5
evropské tranzitivní ekonomiky 1 491 99.4 18 435 85.6 0.8
Společenství nezávislých států 7 296 121.6 77 728 79.3 3.5
    z toho: Rusko 4 826 118.8 50 552 79.8 2.3
ostatní 2) 1 957 129.4 19 595 141.0 0.9
    z toho: Čína 1 844 132.1 18 082 140.0 0.8
nespecifikováno 125 184.1 1 124 24.4 0.1
           
DOVOZ celkem 183 356 112.9 2 045 999 91.9 100.0
 v tom:          
vyspělé tržní ekonomiky 133 506 108.4 1 538 427 92.4 75.2
  z toho: EU 118 739 108.8 1 365 858 93.3 66.8
    z toho: Německo 47 736 112.4 549 824 95.4 26.9
                Slovensko 9 447 100.7 110 003 89.5 5.4
rozvojové ekonomiky 14 360 124.8 141 730 100.5 6.9
evropské tranzitivní ekonomiky 526 126.2 5 602 92.6 0.3
Společenství nezávislých států 14 326 135.8 141 372 74.3 6.9
    z toho: Rusko 10 883 137.1 106 004 75.6 5.2
ostatní 2) 19 876 124.4 210 663 96.5 10.3
    z toho: Čína 19 483 124.8 205 953 96.5 10.1
nespecifikováno 762 103.1 8 204 137.7 0.4
           
BILANCE celkem 15 389   165 143    
 v tom:          
vyspělé tržní ekonomiky 46 082   457 324    
  z toho: EU 48 854   502 088    
    z toho: Německo 15 057   155 683    
                Slovensko 7 859   87 250    
rozvojové ekonomiky -6 071   -43 222    
evropské tranzitivní ekonomiky 964   12 833    
Společenství nezávislých států -7 030   -63 644    
    z toho: Rusko -6 058   -55 453    
ostatní 2) -17 919   -191 068    
    z toho: Čína -17 639   -187 871    
nespecifikováno -637   -7 080    
 
1) Stejné období předchozího roku = 100.
2) Čína, Severní Korea, Kuba, Laos, Mongolsko, Vietnam.