Tabulka č. 2
 
 
 
Zahraniční obchod se zbožím podle tříd SITC, rev. 4
 
 
 
Duben v mil. Kč FOB/CIF (běžné ceny)
Třídy SITC, rev. 4 Celkem Potraviny a živá zvířata Nápoje
a tabák
Suroviny nepoživatelné,
s výjimkou paliv
Minerální paliva, maziva
a příbuzné materiály
Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky Chemikálie
a příbuzné výrobky, j.n.
Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu Stroje
a dopravní prostředky
Průmyslové spotřební zboží Komodity
a předměty obchodu, j.n.
0-9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2009                       
vývoz 175 845 6 295 1 377 4 520 5 477 220 11 082 31 369 94 341 20 982 182
dovoz 162 379 9 023 1 103 3 335 13 907 474 18 917 28 649 66 972 19 747 253
bilance 13 466 -2 728 274 1 185 -8 430 -254 -7 835 2 721 27 369 1 236 -71
podíl na vývozu v % 100.0 3.6 0.8 2.6 3.1 0.1 6.3 17.8 53.6 11.9 0.1
podíl na dovozu v % 100.0 5.6 0.7 2.1 8.6 0.3 11.7 17.6 41.2 12.2 0.2
2010                        
vývoz 198 745 6 007 1 454 7 237 7 543 256 13 466 36 243 105 009 21 311 221
dovoz 183 356 8 922 1 095 4 723 18 419 328 20 896 33 951 76 554 18 222 246
bilance 15 389 -2 915 359 2 514 -10 877 -73 -7 430 2 292 28 455 3 089 -25
podíl na vývozu v % 100.0 3.0 0.7 3.6 3.8 0.1 6.8 18.2 52.8 10.7 0.1
podíl na dovozu v % 100.0 4.9 0.6 2.6 10.0 0.2 11.4 18.5 41.8 9.9 0.1
Vývoz - index 1) 113.0 95.4 105.6 160.1 137.7 116.3 121.5 115.5 111.3 101.6 121.7
Dovoz - index 1) 112.9 98.9 99.3 141.6 132.4 69.2 110.5 118.5 114.3 92.3 97.5
 
1) Stejné období předchozího roku = 100.